ASYSTENT FARMACJI W APTECE SZPITALNEJ

Szczecin, 10.12.2021r.

 

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

W SZCZECINIE


 zatrudni na stanowisko:

ASYSTENT FARMACJI W APTECE SZPITALNEJ

 

WYMAGANIA:

- wykształcenie wyższe- tytuł zawodowy Magister Farmacji

- prawo wykonywania zawodu farmaceuty

- znajomość MS Office

- umiejętność pracy w zespole

 - samodzielność i zaangażowanie

MILE WIDZIANE:

- zaświadczenia z kursów i szkoleń dotyczących przygotowywania leków cytostatycznych oraz preparatów do żywienia do- i pozajelitowego

- doświadczenie w pracy aptece szpitalnej, aptece zakładowej lub dziale farmacji szpitalnej

-  znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym

 
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Zastępowanie na stanowisku pracy Kierownika Apteki, w przypadku jego nieobecności.

2. Przyjmowanie, identyfikacja, przechowywanie i wydawanie asortymentu, za którego ekspedycję odpowiedzialna jest Apteka Zakładowa.

3. Kontrola prawidłowego przechowywania i rozliczania, we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala, asortymentu za którego ekspedycję odpowiedzialna jest Apteka Zakładowa.

4.Przestrzeganie procedur w zakresie sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów Apteki Zakładowej.

5. Zaopatrywanie wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala w asortyment, za którego ekspedycję odpowiedzialna jest Apteka Zakładowa, zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi w Szpitalu procedurami.

6. Udzielanie personelowi medycznemu Szpitala fachowych informacji o asortymencie, za którego ekspedycję odpowiedzialna jest Apteka Zakładowa.

7. Współpraca w przekazywaniu Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych raportów o  niepożądanym działaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych po otrzymaniu pisemnych informacji z komórek organizacyjnych Szpitala, w których ww działanie niepożądane wystąpiło.

8.   Przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada wymaganiom jakościowym, po samodzielnej obserwacji lub po otrzymaniu informacji z komórek organizacyjnych Szpitala.

9.   Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w obszarze spraw należących do obowiązków Asystenta Farmacji.

 

FORMA ZATRUDNIENIA: do uzgodnienia

 WYNAGRODZENIE: do uzgodnienia

  INFORMACJI UDZIELA: Kierownik apteki Zakładowej – mgr fram. Jędrzej Zarzycki, apteka@109szpital.pl

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem:” Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w zakresie określonym w art.22¹§1 Ustawy Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W pozostałym zakresie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO), wynikającej z faktu złożenia przedmiotowej oferty. Jeżeli w składanej dokumentacji aplikacyjnej z własnej inicjatywy zostaną podane  tzw. dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie od Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit.a RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przy realizacja Pani/Pana praw Administrator będzie uwzględniał ograniczenia wynikające z RODO i innych przepisów prawa.

Dalsze informacje dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podane są na stronie internetowej www.109szpital.pl w zakładce RODO.

 

 

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2021-12-13, :15:02:20

Czas modyfikacji: 2021-12-15, :13:42:50

Ilość odsłon: 574