konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, ratowników med., opiekunów med., techników sterylizacji M/3/19/2023

Znak sprawy: M 3/19/2023                                                                                                        Szczecin, dnia 03.03.2023r.

Sprawa: Marketing.5330.1.3.2023

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


1.NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. ks. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00; fax. 91 810 58 02

 2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziałach Szpitalnych (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć i oddziałach Szpitala przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 Zadanie V

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

Zadanie VI

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika sterylizacji medycznej, w Centralnej Sterylizatorni przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 3.Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularz oferty do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl. /konkursy ofert/ oraz w Dziale Marketingu od poniedziałku do piątku, w godz.9.00 – 14.00.

 4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 17.03.2023r. do godz. 09.00.

 5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. ks. Piotra Skargi 9-11, dnia 17.03.2023r., godz. 09.30.

 6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 7.Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 8.Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 Więcej informacji w zakładce: KONKURSY OFERT

                                                                                                           Komendant

                                                                                   płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-03-13, :08:36:19

Czas modyfikacji: 2023-03-13, :08:40:05

Ilość odsłon: 448