Opiekunowie medyczni

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

W SZCZECINIE

 zatrudni:

OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH w Oddziale Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych. Praca w systemie dyżurów 12 - godzinnych dziennych we wszystkie dni tygodnia. Pozytywnie oceniane posiadane doświadczenie zawodowe na stanowisku opiekuna medycznego w oddziałach szpitalnych.

WYMAGANE KWALIFIKACJE: zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896 z dnia 2011.07.22)

„ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej lub ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny”

FORMA ZATRUDNIENIA: do uzgodnienia (umowa o pracę lub umowa cywilno – prawna)

 WYNAGRODZENIE: do uzgodnienia

 Bliższych informacji udziela:

Naczelna Pielęgniarka - mgr Katarzyna Grabowiecka – tel. 606 718 508 i/lub 91 810 58 05

 

 

Wytworzył:

Udostępnił: Marcin Szczerba

Modyfikował: Marcin Szczerba

Czas wytworzenia: 2022-06-15, :15:35:03

Czas modyfikacji: 2022-06-15, :15:36:24

Ilość odsłon: 1001