pielęgniarki, ratownicy, opiekunowie medyczni - pilnie zatrudnimy

Szczecin, 15.04.2021r.

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W SZCZECINIE

  

Pilnie zatrudni:                                  

pielęgniarki, ratowników medycznych i opiekunów medycznych

 

Informujemy, że decyzją nr 4/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dniem 3 kwietnia 2021r. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie został przekształcony w szpital II poziomu zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub potwierdzonym zakażeniem choroba zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

FORMA ZATRUDNIENIA: do uzgodnienia (umowa o pracę lub umowa cywilno – prawna)

 WYNAGRODZENIE: do uzgodnienia

 Bliższych informacji udziela:

Naczelna Pielęgniarka – dr n. o zdr. Katarzyna Grabowiecka – tel. 91 810 58 05, tel. kom. 606 718 508 w godzinach 7:00-14:35 lub email : naczelnapielegniarka@109szpital.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV pocztą lub osobiście z dopiskiem:

 Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 261 455 573 lub pod adresem email: iodo@109szpital.pl. Podane dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO), w zakresie określonym w art.22¹§1 Ustawy Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W pozostałym zakresie na podstawie mojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia przedmiotowej oferty. Jeżeli w składanej dokumentacji aplikacyjnej z własnej inicjatywy podam  tzw. dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie ode mnie zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcy w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi oraz obsługę poczty. Dane kandydatów przyjętych przechowywane będą przez 5 lat od ich wyboru a nieprzyjętych przez 12 miesięcy od złożenia oferty. Przysługuje mi prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku zawierania umowy o pracę obowiązek podania danych wynika z Kodeksu pracy a w przypadku umowy cywilnoprawnej podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.

 

 

 

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2021-04-16, :10:18:24

Czas modyfikacji: 2021-04-16, :10:20:54

Ilość odsłon: 3540