Ratownik medyczny do Izby Przyjęć- pilne

Szczecin, 03.05.2020r.

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

W SZCZECINIE

pilnie zatrudni:

ratownika medycznego w Izbie Przyjęć

Zadania zawodowe:

 • dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych
 • udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych udzielanych samodzielnie lub pod nadzorem lekarza
 • transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych
 • prowadzenie, zarówno w systemie elektronicznym jak i papierowym, ochrona i przechowywanie dokumentacji medycznej

 Wymagane kwalifikacje zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 nr 151, poz. 896)

 Wymagane umiejętności podstawowe :

 • umiejętność współpracy w zespole
 • samodzielność, zaangażowanie i dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)
 • odporność na stres
 • wysoka kultura osobista

  Wymagania preferowane dodatkowo:

 • doświadczenie w sektorze usług medycznych w Izbie Przyjęć

 Bliższych informacji udziela:

Naczelna Pielęgniarka - mgr Katarzyna Grabowiecka – tel. 261 455 805, tel. kom. 606 718 508 od 8.00 do godz. 14.30, e-mail: naczelnapielegniarka@109szpital.pl

CV należy składać osobiście lub przesyłać pocztą z dopiskiem:

 Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 261 455 573 lub pod adresem email: iodo@109szpital.pl. Podane dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO) oraz na podstawie mojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia przedmiotowej oferty. Jeżeli w składanej dokumentacji aplikacyjnej zawarte będą tzw. dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie ode mnie zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcy w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi oraz obsługę poczty. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przez okres 12 miesięcy. Przysługuje mi prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie  uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2020-05-03, :19:09:11

Czas modyfikacji: 2020-05-03, :19:11:26

Ilość odsłon: 668