Stanowisko: Technik informatyk

Stanowisko: Technik informatyk

Zakres obowiązków:

 • obsługa techniczna zgłoszeń dotyczących sprzętu lub oprogramowania
 • utrzymanie ciągłości pracy systemów IT oraz sieci komputerowej
 • instalacja sprzętu i oprogramowania dla potrzeb użytkowników
 • rejestrowanie zgłoszeń pracowników, związanych z problematyką techniczną i programową środowiska informatycznego
 • tworzenie, nadzór oraz doskonalenie dokumentacji technicznej sprzętu komputerowego
 • prowadzenie rejestru/kart technicznych sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
 • rozbudowa sieci teleinformatycznej
 • administrowanie stronami internetowymi
 • administracja zewnętrznych systemów medycznych.
 • Zarządzanie, administracja i konserwacja infrastrukturą telefoniczną (centrala telefoniczna, telefony analogowe, cyfrowe, Voip)
 • monitorowanie pracy systemów oraz sieci, wykrywanie i usuwanie awarii
 • opieka i naprawa urządzeń IT ( stacje robocze, laptopy,  switche, monitory, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, fax).
 • konserwacja sprzętu informatycznego
 • podstawowa analiza i rozwiązywanie problemów systemów medycznych

Wymagania:
- Wykształcenie informatyczne,
- Doświadczenie w konfigurowaniu urządzeń sieciowych (również VOIP)
- Znajomości budowy: sprzętu komputerowego, sieci informatycznych,
- Umiejętność napraw urządzeń peryferyjnych (warunek konieczny)
- Umiejętność instalacji, oraz konfiguracji oprogramowania systemowego
- Podstawowa znajomość Windows Serwer
- Bardzo dobra znajomość  oprogramowania Wordpress
- Znajomość pakietu Office

       Forma Zatrudnienia:
       - Umowa o pracę, pełny etat (okres próbny)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacjainformatyk@109szpital.pl do dnia 11.08.2021r. z dopiskiem: Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 261 455 573 lub pod adresem email: iodo@109szpital.pl. Podane dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO), w zakresie określonym w art.22¹§1 Ustawy Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W pozostałym zakresie na podstawie mojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia przedmiotowej oferty. Jeżeli w składanej dokumentacji aplikacyjnej z własnej inicjatywy podam  tzw. dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie ode mnie zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcy w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi oraz obsługę poczty. Dane kandydatów przyjętych przechowywane będą przez 5 lat od ich wyboru a nieprzyjętych przez 12 miesięcy od złożenia oferty. Przysługuje mi prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku zawierania umowy o pracę obowiązek podania danych wynika z Kodeksu pracy a w przypadku umowy cywilnoprawnej podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.

Wytworzył:

Udostępnił: Karol Kładko

Modyfikował: Karol Kładko

Czas wytworzenia: 2021-07-27, :14:15:38

Czas modyfikacji: 2021-07-27, :14:20:37

Ilość odsłon: 778