Technik elektroradiologii

 

Szczecin, 03.09.2020r.

 

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

W SZCZECINIE

 

Pilnie zatrudni na stanowisko:

 

TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII

W PRACOWNI RADIOLOGICZNEJ

 

WYMAGANIA:

- wykształcenie kierunkowe

- certyfikat ukończenia kursu ochrony radiologicznej pacjenta (ważny min. rok)

- obsługa komputera w stopniu podstawowym (umiejętność dostosowania się do obsługi obowiązujących programów radiologicznych)

- sumienność, obowiązkowość, punktualność

- odpowiedzialność za wykonywanie zdjęć rtg zgodnie z obowiązującymi procedurami

- umiejętność pracy w zespole

- mile widziany staż pracy

 

OPIS STANOWISKA:

- sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej

- wykonywanie zdjęć rentgenowskich

- praca w dyżurach – całodobowo ( po okresie przygotowania)

FORMA ZATRUDNIENIA: do uzgodnienia ( umowa od zaraz)

Informacje można uzyskać tel. 261 455 929, e-mail:radiologia@109szpital.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem:” Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 261 455 573 lub pod adresem email: iodo@109szpital.pl. Podane dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO), w zakresie określonym w art.22¹§1 Ustawy Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W pozostałym zakresie na podstawie mojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia przedmiotowej oferty. Jeżeli w składanej dokumentacji aplikacyjnej z własnej inicjatywy podam  tzw. dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie ode mnie zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcy w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi oraz obsługę poczty. Dane kandydatów przyjętych przechowywane będą przez 5 lat od ich wyboru a nieprzyjętych przez 12 miesięcy od złożenia oferty. Przysługuje mi prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku zawierania umowy o pracę obowiązek podania danych wynika z Kodeksu pracy a w przypadku umowy cywilnoprawnej podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.”

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2020-09-03, :12:41:16

Czas modyfikacji: 2020-09-03, :12:46:36

Ilość odsłon: 363