Technik sterylizacji/operator urządzeń ciśnieniowych

Szczecin, 22.07.2020r.

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W SZCZECINIE

 

Zatrudni:                                  

TECHNIKA STERYLIZACJI

 LUB

 OPERATORA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

w  Centralnej Sterylizatorni

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi
 • Przygotowywanie roztworów preparatów do mycia i dezynfekcji
 • Obsługa specjalistycznych maszyn, służących do mycia i dezynfekcji, kontrola obu procesów
 • Demontaż narzędzi przed myciem i sterylizacją oraz ich późniejszy montaż
 • Kontrola jakościowa i ilościowa sprzętu medycznego
 • Pakietowanie umytych i zdezynfekowanych narzędzi, materiałów opatrunkowych
 • Sterylizacja narzędzi i materiałów opatrunkowych
 • Obsługa urządzeń do sterylizacji oraz kontrola procesu
 • Prowadzenie dokumentacji wszystkich przeprowadzanych czynności

 

Wymagane kwalifikacje zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.(Dz. U. 2011 nr 151, poz. 896)

 

Wymagane umiejętności podstawowe:

 •     Umiejętność współpracy w zespole
 •     Odpowiedzialność i obowiązkowość
 •     Dokładność i rzetelność
 •     Dobry stan zdrowia (przede wszystkim dobry wzrok)
 •     Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
 •     Samodzielność, zaangażowanie i dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)

 

 Wymagania preferowane dodatkowo:

 • doświadczenie w sektorze usług sterylizacji medycznej

 

 

 WYNAGRODZENIE: do uzgodnienia

 Bliższych informacji udziela:

Naczelna Pielęgniarka - mgr Katarzyna Grabowiecka – tel. 91 810 58 05, tel. kom. 606 718 508 w godzinach 7:00-14:35 lub email : naczelnapielegniarka@109szpital.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV pocztą lub osobiście z dopiskiem:

 Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 261 455 573 lub pod adresem email: iodo@109szpital.pl. Podane dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO), w zakresie określonym w art.22¹§1 Ustawy Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W pozostałym zakresie na podstawie mojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia przedmiotowej oferty. Jeżeli w składanej dokumentacji aplikacyjnej z własnej inicjatywy podam  tzw. dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie ode mnie zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcy w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi oraz obsługę poczty. Dane kandydatów przyjętych przechowywane będą przez 5 lat od ich wyboru a nieprzyjętych przez 12 miesięcy od złożenia oferty. Przysługuje mi prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku zawierania umowy o pracę obowiązek podania danych wynika z Kodeksu pracy a w przypadku umowy cywilnoprawnej podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2020-07-23, :09:27:10

Czas modyfikacji: 2020-07-23, :09:28:22

Ilość odsłon: 372