Dane teleadresowe

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ 
ul. Piotra Skargi 9-11 70-965 Szczecin
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

IZBA PRZYJĘĆ
tel. 261 455 905,  261 455 831

 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:
SEKRETARIAT- tel.261 455851
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 9:00-10:00
GABINET-tel. 261 455843

ODDZIAŁ KARDIOLOGII:
SEKRETARIAT- tel. 261 455 637
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 9:00-10:00
GABINET  LEKARSKI – tel. 261 455809
DYŻURKA PIELĘGNIAREK  - tel. 261 455875

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ:
GABINET LEKARSKI - tel. 606 731 934
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 12:00-14:00
DYŻURKA PIELĘGNIAREK - tel.   261 455890

ODDZIAŁ CHIRURGII/UROLOGII
SEKRETRIAT   -tel.261 455 546

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
DYŻURKA PIELĘGNIAREK- tel. 261 455 667
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 14:00-16:00
GABINET LEKARSKI  -tel. 261 455 842

Zespół Pracowni Medycyny Laboratoryjnej

Rejestracja tel. 261 455 918
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej tel. 261 455 691
Pracownia Mikrobiologii tel. 261 455 826
Kierownik:
mgr Judyta ŻURAWOWICZ
tel. 261 455 919

Pracownia Radiologii

Rejestracja: tel. 261 45 59 29
Kierownik:
tel. 261 45 59 29

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

GABINET LEKARSKI   tel. 261 45 58 42
DYŻURKA PIELĘGNIAREK tel 261 45 56 67

Pracownia Patomorfologii

Kierownik:
dr n. med. Jerzy GRABAREK
tel. 261 45 59 25

Pracownia Medycyny Nuklearnej

Kierownik Pracowni Medycyny Nuklearnej:
dr n. med. Iwona KOZŁOWSKA
tel. 261 45 59 83
izotopy@109szpital.pl
Rejestracja tel. 261 45 58 38

Pracownia Endoskopowa

Rejestracja tel. 261 455 562

Przychodnia Przyszpitalna

Pielęgniarka Przełożona:
mgr Małgorzata OCHMAN-ZAWILIŃSKA
tel. 261 455 598
Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni: tel. 261 455 562 tel.
kom. 606 719 613
przychodnia@109szpital.pl
Poradnia ginekologiczno-położnicza tel. 261 455 555

Przychodnia Stomatologiczna

Rejestracja tel. 606 728 770
tel. 261 455 557
Kierownik
ppłk rez. lek. stom. Małgorzata MAJEWSKA-DZIADOSZ
 

Apteka Zakładowa

Kierownik Apteki:
mgr farm. Jędrzej ZARZYCKI
tel. 261 45 59 45
apteka@109szpital.pl
Apteka tel. 261 45 59 37
Magazyn medyczny tel. 261 45 59 93

Centralna Sterylizatornia

Pielęgniarka koordynująca:
Róża ZAPŁACKA
tel. 261 45 59 13
Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego tel. 91 35 10 195-6

Administracja

Komendant Szpitala:
płk mgr Krzysztof JURKOWSKI
tel. 261 45 58 00
fax.261 45 58 02 sekretariat@109szpital.pl
Zastępca Komendanta Szpitala – Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego:
cz.p.o ppłk mgr farm. Jacek SYPKO
tel. 261 45 58 04
Zastępca Komendanta ds. lecznictwa:
lek. Monika LEDER
tel. 91 810 58 03 lub 261 455 803
fax. 91 810 58 02 lub 261 455 802
Zastępca Komendanta ds. Organizacyjno – Ekonomicznych:
mgr Julita JAŚKIEWICZ
tel. 261 45 58 15
Młodszy asystent komendanta ds. pielęgniarstwa: tel./fax. 261 45 55 39
asystent@109szpital.pl
Rzecznik Prasowy:
Marcin GÓRKA
tel. 607 600 891
rzecznik@109szpital.pl
Naczelna Pielęgniarka:
dr n. o zdr. Katarzyna GRABOWIECKA
tel. 261 45 58 05
naczelnapielegniarka@109szpital.pl
Sekcja Zamówień Publicznych:
mgr Izabela BOBIK mgr Małgorzata JAROSZ
tel./fax 261 45 59 82
przetargi@109szpital.pl
Pielęgniarka specjalistka do spraw epidemiologii:
Zofia STRZELECKA
tel. 261 45 58 06
Główny Księgowy:
mgr Julita JAŚKIEWICZ
tel. 261 45 58 15
glownaksiegowa@109szpital.pl
Z-ca Głównego Księgowego:
mgr Magdalena Gryga
finanse@109szpital.pl
tel. 261 45 58 16
Kierownik Sekcji Kadr:
mgr Izabela WIĄCZEK
tel. 261 45 58 11
kadry@109szpital.pl
Szef Logistyki:
ppłk Jacek JARMOLIK
tel. 261 45 58 04
logistyka@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Gospodarczej:
Anna KRZEMIŃSKA
tel. 261 45 58 24
Podoficer Zaopatrzenia: tel. 261 45 58 25
Starszy Specjalista ds. marketingu:
Koordynator Pakietu Onkologicznego:
mgr inż. Monika BRZEZIŃSKA
tel. 261 45 59 88 261 45 58 00
marketing@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego
mgr inż. Marcin DĄBROWSKI
tel. 261 455 868
sprzetmedyczny@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Technicznej
mgr inż. Paweł LISZAJ
tel. 261 455 944
Sekcja Sprzętu Medycznego:
Aneta KIERCZYŃSKA Bogusław KULA
tel. 261 455 942
zaopatrzenie@109szpital.pl
tel. 261 455 951
Kierownik Sekcji Informatyki i Łączności
mgr Marcin NOWAK
tel.261 455 867
informatyk@109szpital.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jan WIŚNIEWSKI
tel. 261 455 573
iodo@109szpital.pl

 

Wytworzył: Administrator

Udostępnił: Marcin Szczerba

Modyfikował: Marcin Szczerba

Czas wytworzenia: 2013-05-23, :10:44:26

Czas modyfikacji: 2022-05-12, :11:28:20

Ilość odsłon: 36