Dane teleadresowe

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ 
ul. Piotra Skargi 9-11 70-965 Szczecin
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

IZBA PRZYJĘĆ
tel. 91 8105 831
tel. 91 8105 522
tel. 91 8105 916

 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:
SEKRETARIAT- tel. 91 8105 897
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 9:00-10:00
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Urszula MOROZA
tel. 91 8105 832

ODDZIAŁ KARDIOLOGII:
Ordynator:
dr n. med. Ryszard RZEUSKI
tel. 91 8105 837
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Agnieszka ROKITA
tel. 91 8105 986

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ:
GABINET LEKARSKI - tel. 606 731 934
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 12:00-14:00
DYŻURKA PIELĘGNIAREK - tel.   261 455890

ODDZIAŁ CHIRURGII/UROLOGII
SEKRETRIAT   -tel. 91 8105 881

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Pielęgniarka Oddziałowa - tel. 91 8105 962
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są w:
Poniedziałek-piątek w godz. 14:00-16:00
Koordynator  -tel. 91 8105 842

Zespół Pracowni Medycyny Laboratoryjnej

Rejestracja tel. 91 8105 918
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej tel. 91 8105 691
Pracownia Mikrobiologii tel. 91 8105 826
Kierownik:
mgr Judyta ŻURAWOWICZ
tel. 91 8105 919

Pracownia Radiologii

Rejestracja: tel. 91 8105 929
Kierownik:
tel. 91 8105 929

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarka Oddziałowa tel. 91 8105 962
Koordynator tel 91 8105 842

Pracownia Patomorfologii

Kierownik:
dr n. med. Jerzy GRABAREK
tel. 91 8105 925

Pracownia Medycyny Nuklearnej

Kierownik Pracowni Medycyny Nuklearnej:
dr n. med. Iwona KOZŁOWSKA
tel. 91 8105 983
izotopy@109szpital.pl
Rejestracja tel. 91 8105 838

Pracownia Endoskopowa

Rejestracja tel. 91 8105 838

Przychodnia Przyszpitalna

Pielęgniarka Przełożona:
mgr Małgorzata OCHMAN-ZAWILIŃSKA
tel. 91 8105 598
Rejestracja do wszystkich poradni w Przychodni: tel. 91 8105 931
kom. 606 719 613
przychodnia@109szpital.pl
Poradnia ginekologiczno-położnicza tel. 91 8105 926

Przychodnia Stomatologiczna

Rejestracja tel. 606 728 770
tel. 91 8105 887
Kierownik
ppłk rez. lek. stom. Małgorzata MAJEWSKA-DZIADOSZ
 

Apteka Zakładowa

Kierownik Apteki:
mgr farm. Jędrzej ZARZYCKI
tel. 91 8105 945
apteka@109szpital.pl
Apteka tel. 91 8105 937
Magazyn medyczny tel. 91 8105 993

Centralna Sterylizatornia

Pielęgniarka koordynująca:
Róża ZAPŁACKA
tel. 91 8105 913
Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego tel. 91 8105 862
tel. 91 35 10 195
tel. 91 35 10 196

Administracja

Komendant Szpitala:
płk mgr Krzysztof JURKOWSKI
tel. 91 8105 800
fax.91 8105 802
sekretariat@109szpital.pl
Zastępca Komendanta Szpitala – Zastępca Komendanta Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego:
cz.p.o ppłk mgr farm. Jacek SYPKO
tel. 91 810 58 07
tel. 606 731 303
Zastępca Komendanta ds. lecznictwa:
lek. Monika LEDER
tel. 91 810 58 03
fax. 91 810 58 02
Zastępca Komendanta ds. Organizacyjno – Ekonomicznych:
mgr Anna KOŁEK
tel. 91 8105 815
Rzecznik Prasowy:
Marcin GÓRKA
tel. 607 600 891
rzecznik@109szpital.pl
Naczelna Pielęgniarka:
dr n. o zdr. Katarzyna GRABOWIECKA
tel.  91 8105 805
naczelnapielegniarka@109szpital.pl
Sekcja Zamówień Publicznych:
mgr Izabela BOBIK mgr Beata DĘBSKA
tel./fax 91 8105 982
przetargi@109szpital.pl
Pielęgniarka specjalistka do spraw epidemiologii:
Zofia STRZELECKA
tel. 91 8105 970
tel. 91 8105 806
Główny Księgowy:
mgr Anna KOŁEK
tel. 91 8105 815
glownaksiegowa@109szpital.pl
Z-ca Głównego Księgowego:
mgr Magdalena Gryga
finanse@109szpital.pl
tel. 91 8105 816
Kierownik Sekcji Kadr:
mgr Izabela WIĄCZEK
tel. 91 8105 811
kadry@109szpital.pl
Szef Logistyki:
ppłk Jacek JARMOLIK
tel. 91 8105 804
logistyka@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Gospodarczej:
Anna KRZEMIŃSKA
tel. 91 8105 824
Podoficer Zaopatrzenia: tel. 91 8105 824
Starszy Specjalista ds. marketingu:
Koordynator Pakietu Onkologicznego:
mgr inż. Monika BRZEZIŃSKA
tel. 91 8105 988
marketing@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego
mgr inż. Marcin DĄBROWSKI
sprzetmedyczny@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Technicznej
mgr inż. Paweł LISZAJ
tel. 91 8105 944
Sekcja Sprzętu Medycznego:
Aneta KIERCZYŃSKA Mieczysław WÓJCIAK
tel. tel. 91 8105 951
zaopatrzenie@109szpital.pl
Kierownik Sekcji Informatyki i Łączności
mgr Marcin NOWAK
tel. 91 8105 867
informatyk@109szpital.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jan WIŚNIEWSKI
tel. 91 8105 940
iodo@109szpital.pl

 


Wytworzył: Administrator

Udostępnił: Marcin Szczerba

Modyfikował: Marcin Szczerba

Czas wytworzenia: 2013-05-23, :10:44:26

Czas modyfikacji: 2022-09-01, :14:52:51

Ilość odsłon: 101