Informacje dla wykonawców

 

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

 

Zasady środowiskowe funkcjonujące na terenie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w ramach System Zarządzania Środowiskowego.

 1. Na terenie Szpitala obowiązuje postępowanie zgodnie z prawem ochrony środowiska.

 

 1. Pojazdy wjeżdżające na teren Szpitala powinny być czyste oraz w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezawaryjność (bez wycieków).

 

 1. Zabrania się wwozić na teren Szpitala bez zezwolenia materiałów niebezpiecznych,
  w tym odpadów, olejów, o negatywnym oddziaływaniu na środowisko.

 

 1. Podczas świadczenia usług, bądź prac budowlano-remontowych, zobowiązuje się Wykonawcę do minimalizowania zużycia ilości energii i surowców naturalnych, jak również ilość powstających odpadów. Odpady wytworzone podczas przedmiotowych prac należą do Wykonawca i podlegają unieszkodliwieniu w myśl Ustawy z dnia
  14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

 1. Zabrania się wylewania do gruntu i kratek ściekowych wszelkich cieczy, szczególnie niebezpiecznych i ropopochodnych (chłodziw, olejów, paliw, rozpuszczalników itp.).

 

 1. Zabrania się czyścić i myć pojazdy na terenie Szpitala.

 

 1. Prowadzone przez Wykonawcę usług, bądź prac budowlano-remontowych, wszelkie działania stanowiące zagrożenia dla środowisko na terenie Szpitala, powinny być wcześniej uzgodnione z pracownikiem Szpitala odpowiedzialnym za zadanie (nadzorującym prace).

 

 1. W przypadku wystąpienia zakłóceń, awarii i nieprawidłowości (np. wyciek substancji niebezpiecznych) należy w bezwzględnie zabezpieczyć teren i zawiadomić pracownika Szpitala.

 

 1. Organizowanie pracy swoich pracowników wykonujących usługi na terenie szpitala w sposób spełniający przepisy i zasady bhp i ppoż.

 

Auditorzy Wewnętrzni, Inspektorzy BHP i Ppoż.,  Pracownicy Działu Zabezpieczenia Technicznego, Koordynator ds. Ochrony Środowiska,  lub inni wyznaczeni pracownicy Szpitala mają prawo auditować miejsca świadczenia przez Wykonawcę.

 

 

Szczecin, ……………….

Wytworzył: Marcin Nowak

Udostępnił: Marcin Nowak

Modyfikował: Marcin Nowak

Czas wytworzenia: 2017-01-18, :07:30:40

Czas modyfikacji: 2017-01-20, :07:34:15

Ilość odsłon: 2401