Konkursy ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych M 4 16 2022


Termin składania ofert: 2022-03-03, 10.00

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych M/2/11/2019

Termin składania ofert: 2019-02-22, 10.30

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych M/3/10/2018

Termin składania ofert: 2018-05-21, 10.00

konkurs ofert na udzielanie świadzeń zdrowotnych M/2/10/2018

Termin składania ofert: 2018-03-21, 10.00

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych M/1/10/2018

Termin składania ofert: 2018-01-19, 10.30

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych M/13/10/2017

Termin składania ofert: 2017-09-27, 10.00

konkurs ofert na świadczenie zdrowotne M/12 /10 /2017

Termin składania ofert: 2017-09-18, 10.00

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak sprawy M/10/8/2016

Znak sprawy: M/10/8/2016                                                                     Szczecin, dnia 20.12.2016 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 1. Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań przez technika radiologii w Pracowni Radiologii zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań przez technika analityki medycznej w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

a/ Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

b/ Umowa zostanie zawarta na okres 24 mies.

 1. Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing /p. 101/, w godz.8.30 – 14.30, od poniedziałku do piątku, tel. 91 810 59 88, do dnia 23.12.2016r., i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.
 2. Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do 23.12.2016 r. do godz. 11.00
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, wejście A II p., Pokój 101,  23.12.2016 r., godz. 11.30.
 4. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 14 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
 5. Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.
 6. Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.                                                       

                                                                                      KOMENDANT

                                                                                 cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH

Termin składania ofert: 2016-12-23, 11.00

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich i ratownictwa med. znak sprawy- M/9/8/2016

 Znak sprawy: M/9/8/2016                                                                   Szczecin, dnia 08.12.2016 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich i Ratownictwa Medycznego

Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia pielęgniarskie oraz w zakresie ratownictwa medycznego

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć (z wyłączeniem oddziału hematologii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloków operacyjnych), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich w oddziale hematologii, przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w zintegrowanym bloku operacyjnym i salach operacyjnych, przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich z zakresu z anestezji i intensywnej terapii w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz blokach operacyjnych, przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 a/ Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

b/ Umowa zostanie zawarta na okres 24 mies.– dla zadania I, II, IV i V oraz 18 mies. – dla zadania III.

 Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing /p. 101/, w godz.8.30 – 14.30, od poniedziałku do piątku, tel. 91 810 59 88, do dnia 15.12.2016r., i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.

Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do 15.12.2016r., do godz. 10.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, Pokój Naczelnej Pielęgniarki, 15.12.2016r., godz. 10.30.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 14 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.                                                       

 

                                                                                         

Termin składania ofert: 2016-12-15, 10.00

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa med. znak sprawy M/10/ 7/2015

Znak sprawy: M/10/7/2015                                                                     Szczecin, dnia 18.12.2015 r.

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015  poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., nr 164, poz.1027 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

2.       Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

a/ Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

b/ Umowa zostanie zawarta na okres 24 mies. od dnia podpisania.

 1. Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing /p. 101/, w godz.8.30 – 14.30, od poniedziałku do piątku, tel. 91 810 59 88, do dnia 08.01.2016r., i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do 08.01.2016 r., do godz. 10.00.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, Pokój Naczelnej Pielęgniarki, do 08.01.2016 r., godz. 10.30.

 

 1. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 14 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

 1. Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

 

Termin składania ofert: 2016-01-08, 10.00

konkurs ofert na świadczenia pielęgniarskie M/6/5/2014

Termin składania ofert: 2014-08-07, 11.30

konkurs ofert na świadczenia pielęgniarskie M/5/5/2014

Termin składania ofert: 2014-06-27, 11.30

konkurs ofert na wykonywanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych M/4/5/2014

Znak sprawy: M /4 /5/2014                                                                      Szczecin, dnia 23.05.2014r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013 poz. 217z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., nr 164, poz.1027 z późn. zm.)

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH i LABORATORYJNYCH PACJENTOM 109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W SZCZECINIE ORAZ NA POTRZEBY ORZECZNICTWA REJONOWEJ WOJSKOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11

70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00; fax. 91 810 58 02

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w

zakresie wykonywania badań diagnostycznych i laboratoryjnych pacjentom 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie oraz na potrzeby orzecznictwa Rejonowej Wojskowej komisji Lekarskiej w Szczecinie, których rodzaje i liczbę określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu             i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing, w godz.8.00 – 14.30, od poniedziałku do piątku, tel. 91 810 59 88, do dnia 03.06.2014r. i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.

Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia do dnia 03.06.2014r. do godz. 11.30.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Piotra Skargi 9-11, dnia 03.06.2014r., godz. 12.00.

Termin składania ofert: 2014-06-09, 11.30

konkurs ofert na świadczenia pielęgniarskie M/3/5/2014

Termin składania ofert: 2014-05-12, 11.30

konkurs ofert na świadczenia pielęgniarskie M/6/4/2013

Termin składania ofert: 2013-07-23, 10.30

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Serologicznej

Termin składania ofert: 2013-06-20, 11:00

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji znak sprawy- M/2/5/2014

Znak sprawy: M /2 /5/2014                                                                      Szczecin, dnia 11.03.2014r.

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 217) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., nr 164, poz.1027 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ORTODONCJI

 

 1. Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11

70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00; fax. 91 810 58 02

 1. Przedmiot konkursu: udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji przez lekarza stomatologa- specjalistę w dziedzinie ortodoncji.

W szczególności zakres obowiązków obejmuje:

a)      udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Stomatologicznej Udzielającego Zamówienia 2 w tygodniu w godzinach 14.00-18.00, zgodnie z przyjętym harmonogramem czasu pracy;

Oferent udzielać będzie komercyjnie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortodoncji.

Szczegółowe warunki umowy zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWKO.

Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od daty jej podpisania.

 1. Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu               i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing, w godz.8.00 – 14.30, od poniedziałku do piątku, tel. 91 810 59 88, do dnia 10.04.2014r. i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.
 2. Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia do dnia 10.04.2014r. do godz. 11.00
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Piotra Skargi 9-11, dnia 10.04.2014r. do godz. 11.30 
Termin składania ofert:

Wytworzył: Administrator

Udostępnił: Administrator

Modyfikował: Administrator

Czas wytworzenia: 2013-06-04, :09:44:54

Czas modyfikacji: 2013-06-04, :09:45:22

Ilość odsłon: 98286