Przetarg

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy M/11/10/2017

termin składania ofert:

20.07.2017.

Pliki

          Szczecin, dnia 21.07.2017r.

  Znak sprawy: M/11/10/2017

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje o wynikach konkursu:

Zadanie I

udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Kardiologii i Poradni kardiologicznej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach oraz koordynowanie pracą Oddziału i Poradni Kardiologicznej

 oferta nr 12 – lek. Waldemar Krysiak

Zadanie  zostaje unieważnione ponieważ wartość oferty przekracza szacunkową wartość jaką Udzielający zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 Zadanie II

udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Kardiologii i udzielanie konsultacji w innych oddziałach

 oferta nr 1 – lek. Sławomir Szabowski

oferta nr 10 – lek. Marta Stępień

 Zadanie  zostaje unieważnione ponieważ  wartość ofert przekracza szacunkową wartość jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 Zadanie III

udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Kardiologicznej

 oferta nr 1 – lek. Sławomir Szabowski

oferta nr 10 – lek. Marta Stępień

 Zadanie  zostaje unieważnione ponieważ  wartość  ofert przekracza szacunkową wartość jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

Zadanie IV

udzielanie świadczeń lekarskich  w Oddziale chorób wewnętrznych, udzielanie konsultacji w innych oddziałach oraz  koordynowanie pracą Oddziału chorób wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii, Poradni gastroenterologicznej, diabetologicznej, reumatologicznej i pulmonologicznej 

oferta nr 3 – lek. Piotr Adamek,

oferta nr 5 – dr n. med. Anna Chamuła

 

Zadanie  zostaje unieważnione ponieważ  wartość  ofert przekracza szacunkową wartość jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

Zadanie V

udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale chorób wewnętrznych i udzielanie konsultacji w innych oddziałach

 

oferta nr 2  – lek. Ewa Zdawska

oferta nr 4 – dr n. med. Katarzyna Blicharska- Czubara

Zadanie  zostaje unieważnione ponieważ  wartość  ofert przekracza szacunkową wartość jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

Zadanie VI

udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Gastroenterologicznej

 

oferta nr 8  – lek. Tomasz Bodnarczuk

oferta nr 11 – lek. Anna Popiela-Schiller

 

Zadanie  zostaje unieważnione ponieważ  wartość  ofert przekracza szacunkową wartość jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

Zadanie VII

udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Reumatologicznej

 

oferta nr 4 – dr n. med. Katarzyna Blicharska- Czubara

 

Zadanie  zostaje unieważnione ponieważ  wartość  oferty przekracza szacunkową wartość jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

Zadanie VIII

udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Diabetologicznej

 

oferta nr 2  – lek. Ewa Zdawska

 

Zadanie  zostaje unieważnione ponieważ  wartość  oferty przekracza szacunkową wartość jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Zadanie IX

udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, udzielanie konsultacji w innych oddziałach oraz koordynowanie pracą Oddziału i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 

oferta nr 7  – lek. Michał Jakuszewski

oferta nr 13 – lek. Ryszard Owczarek

oferta nr 14 – lek. Przemysław Lalik

 

Wartość Oferty nr 7 – lek. Michał Jakuszewski przekracza szacunkową wartość jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Wartość Oferty nr 14 – lek. Przemysław Lalik spełnia wszystkie kryteria a kwota oferty mieści się w szacunku określonym przez Udzielającego Zamówienia.

Oferta nr 13 – lek. Ryszard Owczarek spełniła wszystkie kryteria i jest najkorzystniejsza pod względem oferowanej ceny.

Zadanie X

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopowej

 

oferta nr 6  – lek. Krzysztof Dębrowski

oferta nr 8  – lek. Tomasz Bodnarczuk

oferta nr 9  – lek. Leszek Juźwiak

oferta nr 11 – lek. Anna Popiela-Schiller

Złożone 4 oferty spełniają kryteria, ich wartość mieści się w szacunkowej wartości określonej przez Udzielającego Zamówienia i zostały wybrane jako najkorzystniejsze.

 

 KOMENDANT

wz.  ppłk mgr Jarosław NARLOCH

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2017-07-04, :10:17:30

Czas modyfikacji: 2017-07-21, :17:20:29

Ilość odsłon: 1157