Przetarg

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarza, ratowników med., opiekunów med., techników sterylizacji M/10/15/2021

termin składania ofert:

18.08.2021.

Pliki

Znak sprawy: M 10/15/2021                                                                                                     

                               Szczecin, 23.08.2021r.

   

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 7 – Agnieszka Andrzejewska

oferta nr 5 – Magdalena Bruzgo

oferta nr 6 – Izabela Szałkiewicz

 

Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziałach Szpitalnych i Izbie Przyjęć (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 2- Dorota Świętnicka

oferta nr 9 – Katarzyna Napora

oferta nr 8- Ewa Paszkiewicz

oferta nr 1 – Agnieszka Niewinnik

 

Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 3 – Kacper Bobrowski

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na 24 mies.

 

OFERTY ODRZUCONE:

Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 4 – Wojciech Marcinkowski

Wartość oferty przekracza wartość jaką Udzielający zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w oddziale Chorób Wewnętrznych i/lub Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 10 – Leszek Zaborski

 Oferent nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Udzielającego Zamówienia w SWKO- nie posiada kwalifikacji opiekuna medycznego.

 ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 Zadanie VI

udzielanie świadczeń z zakresu sterylizacji medycznej przez technika sterylizacji/operatora urządzeń ciśnieniowych w Centralnej Sterylizatornii przez wszystkie dni robocze, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 Zadanie I i VI zostały unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                                                     KOMENDANT

                                                                                       płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO     


Pliki do pobrania:

  1. ogłoszenie M 10 15 2021
  2. SWKO M 10 15 2021
  3. Załącznik nr 1 do SWKO M 10 15 2021
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2021-07-26, :14:11:26

Czas modyfikacji: 2021-08-25, :14:45:07

Ilość odsłon: 526