Przetarg

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarza, ratowników med., opiekunów med., techników sterylizacji M/8/15/2021

termin składania ofert:

21.06.2021.

Pliki

                               Szczecin, 23.06.2021r.

     Znak sprawy: M/8/15/2021

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie  z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 11 – Małgorzata Feledyk

 Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 4- Agata Sobolewska

 Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziałach Szpitalnych i Izbie Przyjęć (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 5 – Joanna Beata Nelska

oferta nr 13 – Dorota Świętnicka

 

Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 10- Michał Rak

oferta nr 14- Donat Kapuścik

 

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w oddziale Chorób Wewnętrznych i/lub Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 7 – Paulina Kiewra 

oferta nr 12 - Krystyna Czarnecka

 

Zadanie VI

udzielanie świadczeń z zakresu sterylizacji medycznej przez technika sterylizacji/operatora urządzeń ciśnieniowych w Centralnej Sterylizatornii przez wszystkie dni robocze, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 9- Kinga Januszek

oferta nr 8- Paulina Wołoch

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

OFERTY ODRZUCONE PO NEGOCJACJACH:

W związku z tym, że kwoty ofert  po negocjacjach zostały utrzymane i przekroczyły kwoty jakie Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadań oferty nie zostały wybrane.

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 3 – Agnieszka Andrzejewska 

oferta nr 1 – Magdalena Bruzgo 

oferta nr 2 – Izabela Szałkiewicz 

 

Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy  w Oddziałach Szpitalnych i Izbie Przyjęć (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii  i Intensywnej Terapii), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 6 – Agata Grzywaczewska

        Komendant

 

  płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

Pliki do pobrania:

  1. ogłoszenie M 8 15 2021
  2. SWKO M 8 15 2021
  3. Załącznik nr 1 do SWKO M 8 15 2021
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2021-06-09, :12:53:02

Czas modyfikacji: 2021-06-25, :11:04:52

Ilość odsłon: 825