Przetarg

konkurs ofert na badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, znak sprawy- M/10/5/2013

 Znak sprawy: M /10 /5/2013                                                          

 1.            Szczecin, dnia 04.12.2013 r.

         Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej z opisem oraz rezonansu magnetycznego pacjentom 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie oraz na potrzeby orzecznictwa Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Szczecinie

    

  109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie zawiadamia, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej z opisem oraz rezonansu magnetycznego pacjentom 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie oraz na potrzeby orzecznictwa Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Szczecinie został unieważniony.

    Uzasadnienie:

   Do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta na zadanie I i II.

  Wartość oferty na zadanie I i II przewyższa wartość szacunkową, którą Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 

                                                                                                

                                                                                                KOMENDANT

                                                                                                   płk mgr Marcin SYGUT

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2013-11-25, :15:07:12

Czas modyfikacji: 2013-12-06, :09:37:30

Ilość odsłon: 1609