Przetarg

konkurs ofert na świadczenia pielęgniarskie M/3/5/2014

termin składania ofert:

12.05.2014.

Pliki

Znak sprawy: M/3/5/2014                                                                      Szczecin, dnia 21.05.2014r.

         OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym konkursie wybrano jako najkorzystniejsze, oferty złożone przez Oferentów:

 Zadanie I

 Oferta nr 3 – Małgorzata Odziemczyk –  uzyskała  94,40 pkt

 Z oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie całodobowej opieki pielęgniarskiej.

 Oferta nr 1 – Małgorzata Widomska – uzyskała 90 pkt

 Z oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie całodobowej opieki pielęgniarskiej.

  Zadanie III

 Oferta nr 2 – Mirosław Pawłowski -  uzyskał 90 pkt.

 Z oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu instrumentowania do zabiegów w zintegrowanym bloku operacyjnym i salach operacyjnych.

 Zadanie III

zostaje unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2014-04-17, :12:05:14

Czas modyfikacji: 2014-05-28, :11:26:43

Ilość odsłon: 1572