Przetarg

konkurs ofert na świadczenia pielęgniarskie M/6/5/2014

termin składania ofert:

07.08.2014.

Pliki

           Szczecin, dnia 08.08.2014r.

        Znak sprawy: M/6/5/2014

 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH

 

 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym konkursie wybrano jako najkorzystniejsze oferty:

 Zadanie I

 Oferta nr 1 – Izabela Maria Kwiatkowska , NIP 8831796916 –  uzyskała 90 pkt

Oferta nr 2 –Urszula Dojwa , NIP 5732094279 –  uzyskała 90 pkt

 Z oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych.

 Zadanie II i III

zostaje unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

          

 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2014-07-18, :11:58:20

Czas modyfikacji: 2014-08-08, :16:00:02

Ilość odsłon: 1458