Przetarg

konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki/pielęgniarzy M/10/12/2019

termin składania ofert:

07.08.2019.

Pliki

                               Szczecin, 09.08.2019r.

     Znak sprawy: M/10/12/2019

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć (z wyłączeniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloków operacyjnych), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 4 –  Cezary Karczewski

Oferta nr 5 –  Katarzyna Napora  

 Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w zintegrowanym bloku operacyjnym i salach operacyjnych, przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

Oferta nr 2 –  Agnieszka Andrzejewska  

Oferta nr 6 –  Izabela Szałkiewicz  

Oferta nr 7 –  Magdalena Bruzgo

 

Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

Oferta nr 3 –  Artur Kania

 

Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w oddziale chorób wewnętrznych przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

Oferta nr 1 –  Małgorzata Garlej

 

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu asystowania do zabiegów endoskopowych w Pracowni Endoskopowej oraz pozostawanie w gotowości przez wszystkie dni wolne od pracy, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

Brak ofert

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zadanie V zostaje unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                     KOMENDANT

                                                         płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO                                                                                                          

Pliki do pobrania:

  1. ogłoszenie o konkursie M 10 12 2019
  2. SWKO M 10 12 2019
  3. załącznik nr 1- formularz oferty M 10 12 2019
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2019-07-05, :13:23:53

Czas modyfikacji: 2019-08-09, :15:28:40

Ilość odsłon: 1111