Przetarg

konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez pielegniarki M/12/12/2019

termin składania ofert:

17.09.2019.

Pliki

                              Szczecin, 19.09.2019r.

     Znak sprawy: M/12/12/2019

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć (z wyłączeniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloków operacyjnych), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

Oferta nr 1 –  Agnieszka Niewinnik 

Oferta nr 2 –  Małgorzata Krekora 

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie II

udzielanie świadczeń pielęgniarskich z zakresu asystowania do zabiegów endoskopowych w Pracowni Endoskopowej oraz pozostawanie w gotowości przez wszystkie dni wolne od pracy, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

Zadanie II zostało unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

   

                                                                 KOMENDANT

                                                 

                                                                                  wz. ppłk mgr inż. Krzysztof JURKOWSKI       

Pliki do pobrania:

  1. ogłoszenie o konkursie M 12 12 2019
  2. SWKO M 12 12 2019
  3. załącznik nr 1- formularz oferty M 12 12 2019
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2019-08-30, :13:26:07

Czas modyfikacji: 2019-09-19, :14:50:25

Ilość odsłon: 821