Przetarg

konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane w Przychodni stomatologicznej M/13/12/2019

termin składania ofert:

17.09.2019.

Pliki

                         Szczecin, dnia 19.09.2019r.

  Znak sprawy: M/13/12/2019

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 1  –  Janina Grudzińska

Oferta nr 4  –  Radosław Bubieło

 Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia protetyki stomatologicznej w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 3  –  Marianna Olszowy

 Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie stomatologii ogólnej w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

Oferta nr 6  –  Martyna Zielińska

Oferta nr 7  –  Paweł Pawłowicz

Oferta nr 8  –  Piotr Rodziński

 Z powyższymi oferentami zostanie zawarta umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

OFERTY DO NEGOCJACJI:

Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie techniki dentystycznej w rodzaju leczenie stomatologiczne  w zakresie protetyki stomatologicznej w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

Oferta nr 2  –  Ludmiła Cichecka

Oferta nr 5  –  Waldemar Dziadosz

 

Oferty do negocjacji ponieważ wartość ofert przekracza wartość jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

KOMENDANT

wz. ppłk mgr inż. Krzysztof JURKOWSKI

Pliki do pobrania:

  1. ogloszenie o konkursie M 13 12 2019
  2. SWKO M 13 12 2019
  3. zalacznik nr 1 - formularz oferty M 13 12 2019
  4. zalacznik nr 2 - cennik uslug protetycznych M 13 12 2019 - dla zadania IV
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2019-09-13, :09:09:15

Czas modyfikacji: 2019-09-19, :15:02:50

Ilość odsłon: 540