Przetarg

konkurs ofert na świadczenie zdrowotne M/12 /10 /2017

termin składania ofert:

18.09.2017.

Pliki

          Szczecin, dnia 20.09.2017r.

  Znak sprawy: M/12/10/2017

 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

 Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć (z wyłączeniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloków operacyjnych), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 1 –  Agnieszka Niewinnik

Oferta nr 3 –  Marta Olender

Oferta nr 4 –  Natalia Brzozowa

 Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 2 –  Katarzyna Nogalska

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Zadanie  II i III zostaje unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

           

   

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2017-09-08, :14:49:10

Czas modyfikacji: 2017-09-20, :15:19:08

Ilość odsłon: 1046