Przetarg

konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii w Oddziale Urologii oraz Poradni Urologicznej M/26/18/2022

termin składania ofert:

21.12.2022.

Pliki

Znak sprawy: M / 26 / 18 /2022                                                                   Szczecin, 29.12.2022r.

Sprawa Marketing.5330.3.8.2022

                           

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert, którego przedmiotem jest :

1)      udzielanie przez zorganizowany przez Przyjmującego Zamówienie zespół lekarzy i pielęgniarek całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii pacjentom hospitalizowanym w Oddziale Urologii oraz udzielanie świadczeń w Poradni Urologicznej Przychodni Specjalistycznej, w tym:

a)      wykonywanie procedur zabiegowych w zakresie urologii w warunkach ambulatoryjnych w Poradni Urologicznej Przychodni Specjalistycznej,

b)      wykonywanie zabiegów ESWL w warunkach ambulatoryjnych w Poradni Urologicznej Przychodni Specjalistycznej,

c)       wykonywanie pozostałych procedur w zakresie urologii w warunkach ambulatoryjnych w Poradni Urologicznej Przychodni Specjalistycznej;

2)      udzielanie konsultacji pacjentom innych Oddziałów Szpitala;

3)      udzielanie konsultacji pacjentom Izby Przyjęć Szpitala;

4)      udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia.

 

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

  • oferta nr 1

lekarz koordynujący  – prof. dr hab.  med. Zbigniew Ziętek- specjalista w dziedzinie urologii

lekarz – lek. Stanisław Czeszak- specjalista w dziedzinie urologii

lekarz – lek. Roger Ziętek- specjalista w dziedzinie urologii

lekarz – lek. Andrzej Kaczmarek- specjalista w dziedzinie urologii

lekarz – lek. Artur Cholewa- specjalista w dziedzinie urologii

lekarz – dr n. med. Michał Puszyński- specjalista w dziedzinie urologii

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Komendant

 

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


1.Ogłoszenie o konkursie M 26 18 2022

2.SWKO M 26 18 2922

3.Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty M 26 18 2022

4.Załącznik nr 2 do SWKO - Dodatkowe umiejętności medyczne M 26 18 2022

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-12-06, :16:52:54

Czas modyfikacji: 2023-01-25, :15:53:17

Ilość odsłon: 72