Przetarg

konkurs ofert na udzielanie przez zespół lekarzy i pielęgniarek całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej M/29/18

termin składania ofert:

23.12.2022.

Pliki

 Znak sprawy: M / 29 / 18 /2022                                                         

                                            Szczecin, 27.12.2022r.

Marketing.5330.3.11.2022

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert, którego przedmiotem jest :

1)      udzielanie przez zorganizowany przez Przyjmującego Zamówienie zespół lekarzy i pielęgniarek całodobowych świadczeń zdrowotnych (w tym pełnienie dyżurów medycznych) w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu pacjentom hospitalizowanym w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz udzielanie świadczeń w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Przychodni Specjalistycznej;

2)      udzielanie konsultacji pacjentom innych Oddziałów Szpitala;

3)      udzielanie konsultacji pacjentom Izby Przyjęć Szpitala;

4)      udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia

 

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

  • oferta nr 1

lekarz koordynujący  – dr n. med. Dariusz Larysz- specjalista w dziedzinie ortopedii

lekarz – lek. Dawid Pacek- specjalista w dziedzinie ortopedii

lekarz – lek. Ireneusz Janiak- specjalista w dziedzinie ortopedii

lekarz – dr n. med. Rafał Tkacz- specjalista w dziedzinie ortopedii

lekarz – dr n. med. Robert Krystowski- specjalista w dziedzinie ortopedii

lekarz – lek. Mateusz Marciniak- specjalista w dziedzinie ortopedii

lekarz – lek. Krzysztof Jacak

lekarz – lek. Arkadiusz Wiącek

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  

Komendant

płk Krzysztof JURKOWSKI


1. Ogłoszenie o konkursie M 29 18 2022 ortopedia.

2. SWKO M  29 18 2022 ortopedia.

3. Załącznik nr 1 do SWKO M 29 18 2022 ortopedia.

4. Załącznik nr 2 do SWKO - Dodatkowe umiejętności medyczne M 29 18 2022 ortopedia.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-12-16, :10:06:51

Czas modyfikacji: 2023-01-25, :15:32:22

Ilość odsłon: 238