Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń pielęgniarskich i ratownictwa medycznego M/3/8/2016

termin składania ofert:

13.06.2016.

Pliki

                                                                 Szczecin, dnia 22.06.2016r

Znak sprawy: M/3/8/2016

  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich i Ratownictwa Medycznego

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje o wynikach konkursu ofert:

 Oferty najkorzystniejsze:

Zadanie III

 Oferta nr  1– Ewelina Kapela,

 Zadanie IV

 Oferta nr  4– Sylwia Frydenberg,

 Zadanie V

 Oferta nr  3 – Teresa Cuda,

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 Oferty odrzucone:

Oferta nr  2 – Wiesława Barniak - Zadanie I

 W związku z tym, że  kwota oferty  przekracza kwotę jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania oferta została odrzucona.

 Zadania unieważnione:

Zadanie I

Zadanie zostało unieważnione ponieważ jedyna oferta złożona w konkursie została odrzucona.

 Zadanie II

zostało unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.    

 

KOMENDANT

cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH

Pliki
Data Tytuł Rozmiar
22/06/2016 Ogłoszenie Wyników M 3 8 2016 46 Kb
30/05/2016 Ogłoszenie O Konkursie M 3 8 2016 50 Kb
30/05/2016 SWKO M 3 8 2016 121 Kb
30/05/2016 Załącznik Nr 1 Formularz Oferty M 3 8 2016 46 Kb
30/05/2016 Załącznik Nr 2 ANKIETA DO ZLECENIA 56 Kb
30/05/2016 Załącznik Nr 3 Umowa Zadanie I I II Oddziały M 3 8 2016 108 Kb
30/05/2016 Załcznik Nr 4 Umowa Zlecenie Zadanie I II I IV Oddziały, Ratownik M 3 8 2016 76 Kb
30/05/2016 Załącznik Nr 5 Umowa Zadanie III Oiom M 3 8 2016 108 Kb
30/05/2016 Załącznik Nr 6 Umowa Zlecenie Zadanie III I IV Oiom, Ratownik M 3 8 2016 74 Kb
30/05/2016 Załącznik Nr 7 Umowa Zadanie IV Ratownik M 3 8 2016 108 Kb
30/05/2016 Zalacznik Nr 8 Umowa Zlecenie Zadanie V M 3 8 2016 74 Kb

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2016-05-30, :10:18:27

Czas modyfikacji: 2016-06-22, :14:15:53

Ilość odsłon: 1309