Przetarg

konkurs ofert na udzielanie swiadczeń przez technków med./diagnostów lab. M 5 11 2018

termin składania ofert:

31.08.2018.

Pliki

                         Szczecin, dnia 31.08.2018r.

  Znak sprawy: M/5/11/2018

  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania wszystkich czynności diagnostycznych przez techników analityki med./diagnostów lab. posiadających wykształcenie medyczne uprawniające do wykonywania badań laboratoryjnych i wykonywania innych czynności diagnostycznych w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 2 – Alicja Smoląg

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania wszystkich czynności diagnostycznych przez techników analityki med./diagnostów lab. posiadających wykształcenie medyczne z uprawnieniami serologicznymi -  aktualne zaświadczenie uprawniające do samodzielnego wykonywania badań serologicznych pod nadzorem asystenta, w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 1  –  Beata Kostkiewicz

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2018-08-16, :17:20:49

Czas modyfikacji: 2018-08-31, :14:57:07

Ilość odsłon: 614