Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń psychologicznych M/4/19/2023

termin składania ofert:

22.03.2023.

Pliki

 

 

                                            Szczecin, 03.04.2023r.

Sprawa: Marketing.5330.1.4.2023                            

Znak sprawy: M/4/19/2023

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert, którego przedmiotem jest udzielanie świadczeń psychologicznych w trybie ambulatoryjnym dla dorosłych w ramach umowy z NFZ oraz udzielanie konsultacji psychologicznych na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz  innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

 

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

 

oferta nr 1 – Zuzanna JAWORSKA

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 
 

Komendant

 

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

1. Ogłoszenie o konkursie M 4 19 2023

2. SWKO M 4 19 2023

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 4 19 2023

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-03-15, :15:18:01

Czas modyfikacji: 2023-04-19, :12:37:52

Ilość odsłon: 296