Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń psychologicznych M/9/19/2023

termin składania ofert:

22.08.2023.

Pliki

                                                                               

Szczecin, 24.08.2023r.

Sprawa: Marketing.5330.1.9.2023                            

Znak sprawy: M/9/19/2023

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert, którego przedmiotem jest udzielanie świadczeń psychologicznych w trybie ambulatoryjnym dla dorosłych w ramach umowy z NFZ oraz udzielanie konsultacji psychologicznych na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz  innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

 OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

 Oferta nr 1 – Iwona Bodnarczuk

 

Z powyższym oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Komendant

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

1. Ogłoszenie o konkursie M/9/19/2023

2. SWKO M/9/19/2023

3. Załącznik nr 1. - Formularz oferty do konkursu M/9/19/2023

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-08-04, :11:56:08

Czas modyfikacji: 2023-08-31, :12:35:21

Ilość odsłon: 244