Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacje stomatologiczne na rzecz RWKL M/1/16/2022

termin składania ofert:

18.01.2022.

Pliki

                         Szczecin, dnia 11.02.2022r.

  Znak sprawy: M/1/16/2022

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert, którego przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy polegające na przeprowadzaniu konsultacji stomatologicznych oraz sporządzaniu orzeczeń lub opinii na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem

 

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

Oferta nr 1 – Małgorzata Majewska-Dziadosz

 

Z powyższym oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

                                                             KOMENDANT

                                                                  płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

 
 

 
Szczecin, dnia 01.02.2022r.

  Znak sprawy: M/1/16/2022

 

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA

KONKURSU OFERT

 

dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy polegające na przeprowadzaniu konsultacji stomatologicznych oraz sporządzaniu orzeczeń lub opinii na rzecz rejonowej wojskowej komisji lekarskiej,  w przychodni stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem

 

 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu, zostaje przedłużony a ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 28.02.2022r.

 

 Komendant

  płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

 

 Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie o konkursie M 1 16 2022
2. SWKO M 1 16 2022
3. załącznik nr 1 - formularz oferty M 1 16 2022
4. Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu M 1 16 2022
5
. Ogłoszenie wyników M 1 16 2022

 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Adam Francuzik

Modyfikował: Adam Francuzik

Czas wytworzenia: 2022-01-05, :14:23:41

Czas modyfikacji: 2022-02-11, :14:30:43

Ilość odsłon: 222