Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych M/1/10/2018

termin składania ofert:

19.01.2018.

Pliki

  Znak sprawy: M/1/10/2018                                                                       Szczecin, dnia 19.01.2018r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

Zadanie I

Udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Okulistycznej

Oferta nr 2 –  Maciej Krzyżaniak

 Zadanie II

Udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni  POZ

Oferta nr 1 –  Barbara Grodzka

 Zadanie III

Udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza mikrobiologa

Oferta nr 4 –  Alina Kaczmarek

 Zadanie IV

Udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Radiologicznej

Oferta nr 3 –  Adam Janowski

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO


 

Znak sprawy: M/1/10/2018                                                                                    Szczecin, dnia 16.01.2018 r.

 

 

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Udzielający Zamówienia informuje, że zadanie III otrzymuje nowe brzmienie:

 

Zadanie III

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza mikrobiologa  

 

W związku z powyższym Udzielający Zamówienia modyfikuje:

 

 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert , Ogłoszenie o konkursie ofert, Załącznik nr 1 Formularz oferty

 

 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar
15/01/2018 Ogłoszenie O Konkursie M 1 10 2018 51 Kb
15/01/2018 SWKO M 1 10 2018 114 Kb
15/01/2018 Załacznik Nr 2 ANKIETA DO ZLECENIA 54 Kb
15/01/2018 Załącznik Nr 1 Formularz Oferty 51 Kb
15/01/2018 Załącznik Nr 3 Opis Przedmiotu Konkursu Lekarz Mikrobiolog Zadanie III 40 Kb
16/01/2018 Ogłoszenie O Konkursie M 1 10 2018 Po Modyfikacji 52 Kb
16/01/2018 Ogłoszenie O Modyfikacji M 1 10 2018 44 Kb
16/01/2018 SWKO M 1 10 2018 Po Modyfikacji 114 Kb
16/01/2018 Załącznik Nr 1 Formularz Oferty Po Modyfikacji 51 Kb

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2018-01-15, :12:31:24

Czas modyfikacji: 2018-01-19, :13:57:54

Ilość odsłon: 1168