Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych M/3/10/2018

termin składania ofert:

21.05.2018.

Pliki

Znak sprawy: M/3/10/2018                                                                           Szczecin, dnia 23.05.2018r.

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o wynikach konkursu ofert:

Oferty najkorzystniejsze:

Zadanie I

Oferta nr 6 –  Małgorzata Odziemczyk

Oferta nr 9 –  Katarzyna Parnicka

Oferta nr 11 –  Sandra Zembrzuska

 

Zadanie II

Oferta nr 8 –  Kamila Depa

Oferta nr 12 –  Anna Fox-Arendacz

 

Zadanie III

Oferta nr 1 –  Elżbieta Grażyna Wrona

Oferta nr 3 –  Mirosław Pawłowski

Oferta nr 5 –  Edyta Wioletta Kolarz

Oferta nr 7 –  Iwona Pędziwiatr

 

Zadanie IV

Oferta nr 4 –  Teresa Cuda

 

Zadanie V

Oferta nr 2 –  Michał Kowalik

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Oferty odrzucone:

Oferta nr 10 –  Violetta Chalaba-Szulgo

Uzasadnienie: kwota oferty przekraczała kwotę jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania

Zadania unieważnione:

Zadanie  VI

Uzasadnienie:  do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof  PIETRASZKO

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2018-05-11, :15:04:49

Czas modyfikacji: 2018-05-25, :09:13:51

Ilość odsłon: 1018