Przetarg

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych M 4 16 2022

termin składania ofert:

03.03.2022.

Pliki

                               Szczecin, 14.03.2022r.

     Znak sprawy: M/4/16/2022

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni diabetologicznej oraz udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni neurologicznej, udzielanie konsultacji w oddziałach Szpitala, udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia oraz wykonywanie badań EEG wraz z opisem przy wykorzystaniu własnego sprzętu

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych w Oddziałach zabiegowych oraz udzielanie konsultacji na wezwanie w innych oddziałach Szpitala

 

Zadanie I, II i III zostały unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

 Komendant

 

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI1. Ogłoszenie o konkursie M 4 16 2022
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty M  4 16  2022
3. SWKO M  4 16  2022

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-02-24, :10:15:50

Czas modyfikacji: 2022-03-15, :13:07:18

Ilość odsłon: 524