Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostów lab. w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej M/13/19/2023

termin składania ofert:

27.10.2023.

Pliki

Szczecin, 03.11.2023r. 

Znak sprawy: M/13/19/2023

Sprawa Marketing. 5330.1.13.2023    

             

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY ZŁOŻONE :

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu czynności diagnostyczno-technicznych w Punkcie Pobrań i Laboratorium w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej w dni robocze od poniedziałku do piątku  oraz soboty, niedziele i święta zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

oferta nr 2 – JAN UCIŃSKI

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu czynności asystenckich przez diagnostów lab. w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 1 – BARTOSZ RODZIEWICZ

 

OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu czynności diagnostyczno-technicznych w Punkcie Pobrań i Laboratorium w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej w dni robocze od poniedziałku do piątku  oraz soboty, niedziele i święta zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

oferta nr 2 – JAN UCIŃSKI, liczba uzyskanych punktów: 100

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu czynności asystenckich przez diagnostów lab. w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 1 – BARTOSZ RODZIEWICZ, liczba uzyskanych punktów: 100

 

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

 Komendant

   płk mgr  Krzysztof JURKOWSKI

 

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie o konkursie M 13 19 2023
2. SWKO M 13 19 2023
3. załącznik nr 1 - Formularz oferty M  13 19  2023
4. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu konkursu  M 13 19 2023
5. Załącznik nr 3 - Wzór umowy zlecenie M 13 19 2023 - zadanie I
6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy zlecenie M 13 19 2023 - zadanie II

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-10-23, :15:40:46

Czas modyfikacji: 2023-11-13, :15:24:58

Ilość odsłon: 424