Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostów/ techników lab. - M/10/2024

termin składania ofert:

24.06.2024.

Pliki

                               Szczecin, 24.06.2024r. 

Znak sprawy: M/10/2024

Sprawa: Marketing.5330.1.10.2024

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY ZŁOŻONE :

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pobierania materiału w Punkcie Pobrań w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 07:00- 11:00  zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 

oferta nr 2 – JANINA SZOŁOMICKA

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu czynności diagnostyczno-technicznych w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta w godzinach 07:00- 14:35, 14:35- 22:00, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

oferta nr 1 – BARTOSZ WIÓRKIEWICZ

 

OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pobierania materiału w Punkcie Pobrań w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 07:00- 11:00  zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 

oferta nr 2 – JANINA SZOŁOMICKA, LICZBA PUNKTÓW 100

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu czynności diagnostyczno-technicznych w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta w godzinach 07:00- 14:35, 14:35- 22:00, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

oferta nr 1 – BARTOSZ WIÓRKIEWICZ, LICZBA PUNKTÓW 100

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 24 mies. od dnia podpisania.

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu czynności diagnostycznych w Pracowni Mikrobiologii w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

W związku z brakiem ofert zadanie III zostało unieważnione.

   

Komendant

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie M 10 2024
2. SWKO M  10  2024
3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty M  10  2024
4. Załącznik nr 2 opis przedmiotu konkursu M 10 2024
5. Załącznik nr 3 - Wzór umowy zlecenie M 10 2024

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2024-06-11, :14:49:46

Czas modyfikacji: 2024-07-05, :16:01:34

Ilość odsłon: 25