Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w o. endokrynologii i ch. wewn, Poradni endokrynologicznej oraz pełnienie dyżurów M/3/16/2022

Znak sprawy: M /3 /16 / 2022                                                                                                        Szczecin, dnia 20.01.2022r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 

1.NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 261 455 800; fax. 261 455 802

 

2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Endokrynologii i Chorób wewnętrznych, w Poradni Endokrynologicznej, udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez UZ, pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Oddziałach Szpitalnych i Izbie Przyjęć oraz udzielanie świadczeń medycznych osobom doprowadzonym przez funkcjonariuszy służb                    w zakresie wykonywania  badania lekarskiego osobie doprowadzonej do Izby Przyjęć i przewidzianej do umieszczenia                          w pomieszczeniu przeznaczonym  dla osób  zatrzymanych, wydania zaświadczenia o braku lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych oraz wypisaniu recepty na niezbędne leki

 

3.Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularz oferty do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl. /konkursy ofert/ oraz w Dziale Marketingu od poniedziałku do piątku, w godz.9.00 – 14.00.

 

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 24.01.2022r. do godz. 13.00.

 

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, dnia 24.01.2022r., godz. 13.30.

 

6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

7.Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 

8.Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Komendant

 płk mgr inż. Krzysztof  PIETRASZKO


Pliki do pobrania:

1. załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 3 16 2022
2. SWKO M 3 16 2022
3. ogłoszenie o konkursie M 3 16 2022

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Marcin Nowak

Modyfikował: Marcin Nowak

Czas wytworzenia: 2022-01-20, :11:17:38

Czas modyfikacji: 2022-01-21, :12:31:14

Ilość odsłon: 289