Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w o. endokrynologii i ch. wewn, Poradni endokrynologicznej oraz pełnienie dyżurów M/3/16/2022

termin składania ofert:

24.01.2022.

Pliki

                                                                                                Szczecin, 26.01.2022r.

     Znak sprawy: M/3/16/2022

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert, którego przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Endokrynologii i Chorób wewnętrznych, w Poradni Endokrynologicznej, udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez UZ, pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Oddziałach Szpitalnych i Izbie Przyjęć oraz udzielanie świadczeń medycznych osobom doprowadzonym przez funkcjonariuszy służb  w zakresie wykonywania  badania lekarskiego osobie doprowadzonej do Izby Przyjęć i przewidzianej do umieszczenia w pomieszczeniu przeznaczonym  dla osób  zatrzymanych, wydania zaświadczenia o braku lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych oraz wypisaniu recepty na niezbędne leki

 

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

Oferta nr 1–  Joanna Helena Obłoza

 

Z powyższym oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

                                                                    Z upoważnienia

                                                                       KOMENDANTA

                                                                            ppłk mgr Krzysztof JURKOWSKI

 


Pliki do pobrania:

1. załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 3 16 2022
2. SWKO M 3 16 2022
3. ogłoszenie o konkursie M 3 16 2022

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-01-21, :12:31:59

Czas modyfikacji: 2022-01-26, :14:59:32

Ilość odsłon: 319