Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii stom. i lekarza mikrobiologa M/12/15/2021

termin składania ofert:

21.10.2021.

Pliki

                                    Szczecin, dnia 29.10.2021r.

  Znak sprawy: M/12/15/2021

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 3  –  Anna Krasnoborska-Nowicka

 Zadanie II

Udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza mikrobiologa 

Oferta nr 2  –  Marzena Janusz-Jurczyk

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof PIETRASZKO

 

Pliki do pobrania:
1 Ogłoszenie o konkursie M 12 15 2021
2 SWKO M 12 15 2021
3 załącznik nr 1- formularz oferty M 15 12 2021
4 załącznik nr 2 opis przedmiotu

                                    

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2021-10-14, :14:10:51

Czas modyfikacji: 2021-11-03, :08:42:19

Ilość odsłon: 462