Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie ortopedii M/2/16/2022

termin składania ofert:

21.01.2022.

Pliki

                               Szczecin, 24.01.2022r.

     Znak sprawy: M/2/16/2022

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert, którego przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, udzielanie konsultacji i sporządzanie orzeczeń na rzecz RWKl, Medycyny Pracy innych podmiotów wskazanych przez Szpital oraz pełnienie dyżurów stacjonarnych i pozostawanie w gotowości do pełnienia dyżuru medycznego

 

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

Oferta nr 1–  Mateusz Marciniak

 

Z powyższym oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

                                                                       KOMENDANT

                                                                        płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO     

 

Pliki do pobrania:
1. ogłoszenie o konkursie M 2 16 2022
2. SWKO M 2 16 2022
3. załącznik nr 1 - Formularz oferty M  2 16 2022

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-01-19, :09:34:18

Czas modyfikacji: 2022-01-24, :13:59:44

Ilość odsłon: 483