Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i diagnostów lab. M/7/15/2021

termin składania ofert:

14.06.2021.

Pliki

            Znak sprawy: M/7/15/2021                                                                                                                                                                                Szczecin, 23.06.2021r.     

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

KONKURSU OFERT

 

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

 

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

 

Zadanie I

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

 

a/ udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza

 

 

 

oferta nr 5– Katarzyna Blicharska- Czubara

 

oferta nr 8- Anna Chamuła

 

oferta nr 9 – Barbara Bójko-Witkowska

 

 

 

b/ koordynowanie pracą oddziału chorób wewnętrznych wraz z nadzorowaniem prawidłowego funkcjonowania poradni diabetologicznej, gastroenterologii, reumatologii, chorób płuc oraz pracowni endoskopowej

 

 

 

oferta nr 8- Anna Chamuła

 

 

 

Zadanie III

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Kardiologii

 

 

 

oferta nr 6 – Sławomir Szabowski

 

 

 

Zadanie V

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć

 

 

 

oferta nr 5– Katarzyna Blicharska- Czubara

 

oferta nr 6 – Sławomir Szabowski

 

oferta nr 8- Anna Chamuła

 

oferta nr 9 – Barbara Bójko-Witkowska

 

oferta nr 10 – Kamil Dylewski

 

 

 

Zadanie VI

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów chirurgii ręki w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

 

Oferta nr 7 – Paweł Dec

 

 

 

Zadanie VII

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej/ Kardiologicznej/ Reumatologicznej/ Gastroenterologicznej/ Endokrynologicznej

 

 

 

oferta nr 6 – Sławomir Szabowski

 

oferta nr 5 – Katarzyna Blicharska- Czubara

 

 

 

Zadanie VIII

 

udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez UZ

 

 

 

oferta nr 5 – Katarzyna Blicharska- Czubara

 

oferta nr 6 – Sławomir Szabowski

 

oferta nr 8 - Anna Chamuła

 

 

 

Zadanie IX

 

udzielanie świadczeń medycznych osobom doprowadzonym przez funkcjonariuszy służb w zakresie wykonywania  badania lekarskiego osobie doprowadzonej do Izby Przyjęć i przewidzianej do umieszczenia w pomieszczeniu przeznaczonym  dla osób  zatrzymanych, wydania zaświadczenia o braku lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych oraz wypisaniu recepty na niezbędne leki

 

 

 

oferta nr 5 – Katarzyna Blicharska- Czubara

 

oferta nr 6 – Sławomir Szabowski

 

oferta nr 8 - Anna Chamuła

 

oferta nr 9 – Barbara Bójko-Witkowska

 

oferta nr 13 – Sławomir Kosiacki

 

 

 

Zadanie XI

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pracowni Medycyny Nuklearnej

 

 

 

oferta nr 4 – Iwona Kozłowska

 

 

 

Zadanie XII

 

Pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Oddziałach Szpitalnych

 

oferta nr 5– Katarzyna Blicharska- Czubara

 

oferta nr 6 – Sławomir Szabowski

 

oferta nr 8- Anna Chamuła

 

oferta nr 9 – Barbara Bójko-Witkowska

 

oferta nr 10 – Kamil Dylewski

 

oferta nr 13 – Sławomir Kosiacki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie XIV

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pobierania materiału do badań w Punkcie Pobrań w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00- 11:00, zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania czynności diagnostycznych przez diagnostów lab./techników analityki medycznej w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

 

 

  • oferta nr 1 – Justyna Karbownik
  • oferta nr 2 – Emilia Paziewska

 

 

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

Zadania unieważnione:

 

 

 

Zadanie X

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pracowni Radiologii

 

uzasadnienie: brak ofert

 

 
                                                

Komendant

 płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO


Pliki do pobrania:

  1. ogłoszenie o konkursie M 7 15 2021
  2. SWKO M 7 15 2021
  3. załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 7 15 2021
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2021-06-07, :10:29:02

Czas modyfikacji: 2021-06-25, :14:32:51

Ilość odsłon: 372