Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy M/10/11/2018

termin składania ofert:

14.12.2018.

Pliki

                                                                                           Szczecin, 19.12.2018r.

        Znak sprawy: M/10/11/2018

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Urologii i Poradni Urologicznej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach oraz sporządzanie orzeczeń na rzecz innych podmiotów wskazanych przez Szpital

Oferta nr 2 –  lek. Norbert Taraszkiewicz

Oferta nr 3 –  lek. Igor Frulenko

Oferta nr 4 –  lek. Andrzej Krawczyk

Oferta nr 5 –  lek. Artur Smogór

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni gastroenterologicznej, Pracowni Endoskopii oraz pełnienie dyżurów lekarskich w formie gotowości

Oferta nr 1 –  lek. Marek Więski

Oferta nr 7 – lek. Paweł Szczerkowski

Zadanie VII

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgicznej

Oferta nr 8 – lek. Ewelina Jastak -Zawadzka

 

Zadanie VIII

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania zabiegów chirurgii ręki w Oddziale Chirurgii Ogólnej i w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

Oferta nr 6 –  dr n. med. Paweł Dec

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Kardiologii i Poradni Kardiologicznej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach, sporządzanie orzeczeń na rzecz innych podmiotów wskazanych przez Szpital oraz pełnienie dyżurów stacjonarnych

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Hematologii i Poradni Hematologicznej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach, sporządzanie orzeczeń na rzecz innych podmiotów wskazanych przez Szpital oraz pełnienie dyżurów stacjonarnych

 

Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć oraz pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Izbie Przyjęć

 

Zadanie VI

Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziałach Szpitalnych

Zadania unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                                                                           KOMENDANT

                                                                                              płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO  

 

                                                                                                     

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2018-12-11, :09:17:59

Czas modyfikacji: 2018-12-19, :15:37:52

Ilość odsłon: 793