Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy M/12/11/2018

termin składania ofert:

31.12.2018.

Pliki

Znak sprawy: M/12/11/2018

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach, sporządzanie orzeczeń na rzecz innych podmiotów wskazanych przez Szpital oraz pełnienie dyżurów stacjonarnych

Oferta nr 1– Joanna Gojlik

 Z powyższym oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie II

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie koordynowania pracy Bloków Operacyjnych

 Zadanie unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                                       KOMENDANT

                                                              płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO                                      Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2018-12-21, :14:15:45

Czas modyfikacji: 2019-01-25, :15:11:02

Ilość odsłon: 598