Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy M/13/15/2021

termin składania ofert:

09.11.2021.

Pliki

                                                 Szczecin, dnia 23.11.2021r.

  Znak sprawy: M/13/15/2021

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

Zadanie I

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w Oddziałach Szpitalnych oraz koordynowanie pracą:

 1. Oddział Otolaryngologiczny

oferta nr 1 – Eugeniusz Potoniec

oferta nr 17- Andrzej Dałek

 

 1. Oddział Rehabilitacji

oferta nr 30 – Jolanta Próba

 1. Oddział Dermatologiczny

oferta nr 12 – Piotr Jędrzejczyk

 1. Oddział Endokrynologii

oferta nr 3 – Ryszard Katroń

Zadanie II

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Urologii i Poradni Urologicznej

a/ oferta nr 25 – Norbert Taraszkiewicz

b/ oferta nr 26 – Artur Smogór

 

Zadanie III

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć

oferta nr 29 – Łukasz Kula

 

Zadanie IV

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradniach Specjalistycznych oraz Poradni POZ:

 1. Poradnia Chirurgiczna

oferta nr 7 – Robert Salamon

 1. Poradnia Dermatologiczna

oferta nr 12 – Piotr Jędrzejczyk

 1. Poradnia Endokrynologiczna

oferta nr 3 – Ryszard Katroń

oferta nr 13 – Wioletta Żółtowska

oferta nr 27 – Ryszard Kowalewski

 

 1. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

oferta nr 8 – Robert Krystowski

 1. Poradnia Otolaryngologiczna

oferta nr 1 – Eugeniusz Potoniec

 1. Poradnia Alergologiczna

oferta nr 19 – Magdalena Adamska

 1. Poradnia Urologiczna

oferta nr 2 – Wiesław Mahaczek

 1. Poradnia Okulistyczna

oferta nr 16 – Maciej Krzyżaniak

oferta nr 21 – Katarzyna Kubasik-Kładna

 

 1. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

oferta nr 9 – Ewa Zeńczak

 1. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

oferta nr 14 – Mirosław Jarczyński

oferta nr 18 – Magdalena Woźniak

 

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego

oferta nr 4 – Wiesława Kubicka

oferta nr 15 – Zenona Skarżyńska-Flis

 

 1. Poradnia Medycyny Pracy

oferta nr 20 – Alicja Tymińska

oferta nr 23 – Barbara Foksa-Wojtaszczyk

oferta nr 24 – Katarzyna Bojanowska

 

 1. Poradnia POZ

oferta nr 22 – Anna Pleskacz

Zadanie V

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w pracowni Radiologii

oferta nr 5 – Władysław Sokołow

oferta nr 11 – Adam Janowski

oferta nr 28 – Marek Król

Zadanie VI

Pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Oddziałach Szpitalnych :

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologii dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Dermatologii

oferta nr 29 – Łukasz Kula

 1. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej dyżur łączony z Oddziałem Chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej z Pododdziałem Otolaryngologii
 2. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

oferta nr 8 – Robert Krystowski

 1. Izba przyjęć

b/oferta nr 29 – Łukasz Kula

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Endokrynologii i Dermatologii łączony z Izbą Przyjęć

oferta nr 29 – Łukasz Kula

Zadanie VII

Pełnienie dyżurów lekarskich w formie gotowości do udzielania świadczeń i udzielanie świadczeń w przypadku wezwania w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej lub Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu:

oferta nr 8 – Robert Krystowski

Zadanie VIII

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy oraz pełnienie dyżurów lekarskich w formie pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przyjazd i realizację świadczeń w przypadku wezwania w Pracowni Endoskopowej

oferta nr 10 – Włodzimierz Bojułko

Zadanie X

udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie stomatologii ogólnej przez lekarzy w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 6 – Anna Kwiecień

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie IV

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradniach Specjalistycznych oraz Poradni POZ:

9.Poradnia Neurologiczna

brak ofert

 

13.Poradnia Psychologiczna

brak ofert

 

Zadanie VI

Pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Oddziałach Szpitalnych :

2. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej dyżur łączony z Oddziałem Chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej z Pododdziałem Otolaryngologii

brak ofert

 

Zadanie VII

Pełnienie dyżurów lekarskich w formie gotowości do udzielania świadczeń i udzielanie świadczeń w przypadku wezwania w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej lub Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej

 brak ofert

 

Zadanie IX

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań urodynamicznych przy użyciu własnego sprzętu na potrzeby pacjentów Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Urologicznej

brak ofert

 Zadania zostały unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

KOMENDANT

płk mgr inż.  Krzysztof PIETRASZKO

 

 

 Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie M 13 15 2021

2. SWKO M 13 15 2021

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 13 15 2021

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2021-10-29, :13:40:09

Czas modyfikacji: 2021-11-26, :15:11:47

Ilość odsłon: 343