Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy M/15/16/2021

termin składania ofert:

20.12.2021.

Pliki

                    Szczecin, dnia 23.12. 2021r.

  Znak sprawy: M/15/16/2021

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o wynikach konkursu:

 

Oferty najkorzystniejsze:

Zadanie I

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradniach Specjalistycznych oraz Poradni POZ:

Poradnia Otolaryngologiczna

Oferta nr 2 – Zofia Kędzierska - Milanowska

Poradnia POZ

Oferta nr 3 – Sławomir Kosiacki

 

Zadanie II

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć

Oferta nr 3 – Sławomir Kosiacki

 

Zadanie IV

Pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Oddziałach Szpitalnych :

  1. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologii dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Dermatologii

Oferta nr 3 – Sławomir Kosiacki

  1. Izba przyjęć

Oferta nr 3 – Sławomir Kosiacki

Oferta nr 4 – Dorota Rydzewska

 Oddział Chorób Wewnętrznych dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Endokrynologii i Dermatologii łączony z Izbą Przyjęć

 Oferta nr 3 – Sławomir Kosiacki

 

Zadanie VI

udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie stomatologii ogólnej przez lekarzy w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 1 – Oliwia Medycka

 

Zadanie VII

przygotowywanie i wydawanie zwłok z Pracowni Patomorfologii zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami

 

Oferta nr 5 – Marcin Krzemiński

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie I

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradniach Specjalistycznych oraz Poradni POZ:

Poradnia Okulistyczna

Brak ofert

Poradnia Psychologiczna

Brak ofert

 

Zadanie III

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w pracowni Radiologii

Brak ofert

 

Zadanie V

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań urodynamicznych przy użyciu własnego sprzętu na potrzeby pacjentów Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Urologicznej

Brak ofert

Zadanie VIII

wykonywanie badań cytologicznych-cytologii złuszczeniowej w Pracowni Patomorfologii zgodnie z przyjętym harmonogramem

Brak ofert

 

Zadanie IX

wykonywanie sekcji zwłok w Pracowni Patomorfologii zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami zgodnie z przyjętym harmonogramem

Brak ofert

 

Zadanie X

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego  w Pracowni Patomorfologii  zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Brak ofert

 

Zadania zostały unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Pliki:

1. ogłoszenie o konkursie M 15 16 2021
2. załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 15 16 2021
3. SWKO M 15 16 2021

 

 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2021-12-13, :13:59:17

Czas modyfikacji: 2021-12-23, :13:44:08

Ilość odsłon: 302