Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy M/4/10/2018

termin składania ofert:

04.06.2018.

Pliki

                    Szczecin, 08.06.2018r.

  Znak sprawy: M/4/10/2018

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

 

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

 

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach Szpitalnych:

1.Oddział Chirurgii Ogólnej**

Oferta nr 5 – Piotr Sobolewski

Oferta nr 7 – Robert Salamon

Oferta nr 8 –  Ewelina Jastak-Zawadzka

 

5.Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu**

Oferta nr 1  – Michał Jakuszewski

Oferta nr 3  – Bogusław Noga

 

6.Oddział Otolaryngologiczny***

Oferta nr 12  – Eugeniusz Potoniec

Oferta nr 13  – Andrzej Dałek

Oferta nr 19  – Zofia Kędzierska-Milanowska

 

8.Oddział Dermatologiczny***

Oferta nr 14  – Piotr Jędrzejczyk

Oferta nr 18  – Anna Stocka

10.Oddział Endokrynologii***

Oferta nr 4  – Ryszard Katroń

 

 Zadanie III

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie koordynowania pracy Bloków Operacyjnych

Oferta nr 2  – Maciej Józefowicz

 

Zadanie IV

Udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w pracowniach diagnostycznych:

  1. Pracownia Radiologii

Oferta nr 16 –  Jacek  Sieredziński

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE, OFERTY NIE WYBRANE, ODRZUCONE:

Zadanie I

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach Szpitalnych:

1.Oddział Chorób Wewnętrznych*

Zadanie unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta 

 

2.Oddział Kardiologiczny*

Zadanie unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta 

 

3.Oddział Hematologiczny**

Zadanie unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta 

 

4.Oddział Chirurgii Ogólnej**

Oferta nr 2  – Maciej Józefowicz

Kwota Oferty jest najwyższa ze złożonych.

 

9.Oddział Urologii***

Oferta nr 20  – Andrzej Krawczyk

Oferta nr 21  – Norbert Taraszkiewicz

Oferta nr 22  – Artur Smogór

Oferta nr 23  – Igor Frulenko

 W związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość szacunkową jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania,  zadanie zostało unieważnione.

 

10.Oddział Endokrynologii***

Oferta nr 6  – Wioletta Żółtowska

 Oferta zostaje odrzucona ponieważ nie spełnia warunków SWKO – oferent nie posiada wymaganej specjalizacji.

 

Zadanie II

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć

Oferta nr 8 –  Ewelina Jastak-Zawadzka

Oferta zostaje odrzucona ponieważ nie spełnia warunków SWKO.

 

Zadanie III

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie koordynowania pracy Bloków Operacyjnych

Oferta nr 17  – Piotr Kornak

 Wartość oferty przewyższa wartość szacunkową jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

Zadanie IV

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w pracowniach diagnostycznych:

  2.Pracownia Patomorfologii

Oferta nr 9 –  Jerzy Grabarek

Zadanie zostaje unieważnione ponieważ wpłynęła jedna oferta, której wartość przewyższa wartość szacunkową jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

3.Pracownia Medycyny Nuklearnej

Oferta nr 10–  Iwona Kozłowska

 Zadanie zostaje unieważnione ponieważ wpłynęła jedna oferta, której wartość przewyższa wartość szacunkową jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

OFERTY DO NEGOCJACJI

10.Oddział Endokrynologii***

Oferta nr 11  – Marcin Machaj

 

7.Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej***

Oferta nr 15  – Piotr Burszewski

              

                     KOMENDANT

                                  płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO     

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2018-05-23, :14:56:39

Czas modyfikacji: 2018-06-11, :15:50:32

Ilość odsłon: 1187