Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy M/6/11/2018

termin składania ofert:

06.09.2018.

Pliki

Znak sprawy: M 6 /11 / 2018                                              Szczecin, dnia 20.09.2018r.

Informuję o rozstrzygnięciu konkursu ofert. W załączeniu plik z wynikami konkursu.


Komendant

 płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKOZnak sprawy: M 6 /11 / 2018                                                                   Szczecin, dnia 03.09.2018r.

 

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 Informuję, że Udzielający Zamówienia wprowadził zmiany w Załączniku nr 1 w poniższych zadaniach:

 Zadanie IV

Udzielenia świadczeń zdrowotnych w Poradniach Specjalistycznych oraz Poradni POZ:

12/ Poradnia Okulistyczna:

a/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistycznej

b/ udzielanie konsultacji pacjentom Oddziałów Szpitalnych

13/ Poradnia Neurologiczna:

a/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej

b/ udzielanie konsultacji pacjentom Oddziałów Szpitalnych

c/ wykonywanie badań EEG przy wykorzystaniu własnego sprzętu

14/ Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

a/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy

b/ udzielanie konsultacji pacjentom Oddziałów Szpitalnych

15/ Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

a/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni

b/ udzielanie konsultacji pacjentom Oddziałów Szpitalnych

 

Zadanie VI

Pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Oddziałach Szpitalnych :

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologii dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Dermatologii
 2. Oddział Chirurgii Ogólnej dyżur łączony z Oddziałem Chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej z Pododdziałem Otolaryngologii
 3. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 4. Izba przyjęć

 W związku z powyższym modyfikacji ulega Załącznik nr 1 do SWKO FORMULARZ OFERTY.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY po modyfikacji

 


Znak sprawy: M 6 /11 / 2018                                                             Szczecin, dnia 16.08.2018r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

1.NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 261 455 800; fax. 261 455 802

 

2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

Zadanie I

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach Szpitalnych:

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej
 2. Oddział Chorób Wewnętrznych
 3. Oddział Kardiologiczny
 4. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 

Zadanie II

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Urologii i Poradni Urologicznej

 

Zadanie III

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć

 

Zadanie IV

Udzielenia świadczeń zdrowotnych w Poradniach Specjalistycznych oraz Poradni POZ:

 1. Poradnia Chirurgiczna
 2. Poradnia Dermatologiczna
 3. Poradnia Endokrynologiczna
 4. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 5. Poradnia Kardiologiczna
 6. Poradnia Otolaryngologiczna
 7. Poradnia Alergologiczna
 8. Poradnia Reumatologiczna
 9. Poradnia Diabetologiczna
 10. Poradnia Gastroenterologiczna
 11. Poradnia Urologiczna
 12. Poradnia Okulistyczna:

a/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistycznej

b/ udzielanie konsultacji pacjentom Oddziałów Szpitalnych

 1. Poradnia Neurologiczna:

a/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej

b/ udzielanie konsultacji pacjentom Oddziałów Szpitalnych

c/ wykonywanie badań EEG przy wykorzystaniu własnego sprzętu

 1. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

a/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy

b/ udzielanie konsultacji pacjentom Oddziałów Szpitalnych

 1. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

a/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni

b/ udzielanie konsultacji pacjentom Oddziałów Szpitalnych

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego:

a/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego

b/ udzielanie konsultacji pacjentom Oddziałów Szpitalnych

 1. Poradnia Psychologiczna

a/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Psychologicznej

b/ udzielanie konsultacji pacjentom Oddziałów Szpitalnych

 1. Poradnia POZ

 

Zadanie V

Udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w pracowni Radiologii

 

Zadanie VI

Pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Oddziałach Szpitalnych :

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologii dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Dermatologii
 2. Oddział Chirurgii Ogólnej dyżur łączony z Oddziałem Chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej z Pododdziałem Otolaryngologii
 3. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 4. Izba przyjęć

 

Zadanie VII

Pełnienie dyżurów lekarskich w formie gotowości do udzielania świadczeń i udzielanie świadczeń w przypadku wezwania w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 

Zadanie VIII

Pełnienie dyżurów lekarskich w formie gotowości do udzielania świadczeń i udzielanie świadczeń w przypadku wezwania w Pracowni Endoskopowej

 

Zadanie IX

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań urodynamicznych przy użyciu własnego sprzętu na potrzeby pacjentów Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Urologicznej

 

Zadanie X

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań bronchofiberoskopowych na rzecz pacjentów Szpitala  oraz innych podmiotów z którymi Udzielający Zamówienia ma zawarte umowy

 

a/ Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

b/ Umowa zostanie zawarta na okres od 01.10.2018r. do 30.06.2021r.

   Umowa zostanie zawarta na okres od 01.11.2018r. do 30.06.2021r.

 

3.Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularz oferty do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl. /konkursy ofert/ oraz w Dziale Marketingu od poniedziałku do piątku,  w godz.8.00 – 14.00.

Z projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Sekcji Kadr, od poniedziałku do piątku,  w godz.8.00 – 14.00.

 

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 06.09.2018r. do godz. 12.30.

 

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, Marketing, dnia 06.09.2018r., godz. 13.00.

 

6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 14 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

7.Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 

8.Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Komendant

 

płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2018-08-16, :17:40:26

Czas modyfikacji: 2018-09-26, :12:34:14

Ilość odsłon: 950