Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w AiIT, chorób wewnętrznych M/18/20/2023

termin składania ofert:

26.10.2023.

Pliki

                                 Szczecin, 26.10.2023r. 

Znak sprawy: M/18/20/2023

Sprawa Marketing. 5330.1.18.2023    

             

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY ZŁOŻONE :

Zadanie I

udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych  oraz  pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 oferta nr 1 – Jacek Grzesiuk

oferta nr 5 – Barbara Hawryluk

 

 Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych,  udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala  zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń, koordynowanie pracą Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz  planowanie udzielania świadczeń przez lekarzy Izby Przyjęć (układanie grafiku udzielania świadczeń zdrowotnych oraz pełnienia dyżurów)

 oferta nr 2 – Katarzyna Blicharska-Czubara

 Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala oraz udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem  udzielanie świadczeń

 oferta nr 3 – Barbara Bójko-Witkowska

oferta nr 4 – Nina Hsino-Sito

 OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych  oraz  pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

oferta nr 1 – Jacek Grzesiuk, liczba uzyskanych punktów: 100

oferta nr 5 – Barbara Hawryluk, liczba uzyskanych punktów: 100

 Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych,  udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala  zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń, koordynowanie pracą Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz  planowanie udzielania świadczeń przez lekarzy Izby Przyjęć (układanie grafiku udzielania świadczeń zdrowotnych oraz pełnienia dyżurów)

oferta nr 2 – Katarzyna Blicharska-Czubara, liczba uzyskanych punktów: 100

 Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala oraz udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem  udzielanie świadczeń

 oferta nr 3 – Barbara Bójko-Witkowska, liczba uzyskanych punktów: 100

oferta nr 4 – Nina Hsino-Sito, liczba uzyskanych punktów: 100

 

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

 Komendant

 płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie o konkursie M 18 20 2023
2. SWKO M  18 20  2023
3. załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 18 20 2023.
4. załącznik nr 2 wzór umowy M 18 20 2023 dla zadania I
5. załącznik nr 2 po modyfikacji wzór umowy M 18 20 2023 dla zadania I
6. załącznik nr 3 wzór umowy M 18 20 2023 dla zadania II
7. załącznik nr 4 wzór umowy M 18 20 2023 dla zadania III
8. informacja o modyfikacji - załącznik nr 2 wzór umowy M 18 20 2023 dla zadania I

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-10-23, :15:29:44

Czas modyfikacji: 2023-11-03, :14:46:47

Ilość odsłon: 302