Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w O. chorób wewnętrznych, Poradni diabetologicznej, Izbie Przyjęć M/1/13/2020

termin składania ofert:

17.04.2020.

Pliki

Znak sprawy: M 1/13/2020                                                                      Szczecin, dnia 09.04.2020r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

1.NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 261 455 800; fax. 261 455 802

 

2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób wewnętrznych i Poradni diabetologicznej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach, sporządzanie orzeczeń na rzecz innych podmiotów wskazanych przez Szpital oraz pełnienie dyżurów stacjonarnych w oddziale Chorób Wewnętrznych łączonym z Oddziałami: Kardiologii, Rehabilitacji, Endokrynologii i Dermatologii oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć oraz pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Izbie Przyjęć

 

Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innym podmiotom wskazanym przez Udzielającego Zamówienia.

 

Umowy zostaną zawarte na okres 36 mies. od dnia  01.05.2020r.

 

3.Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularz oferty do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl. /konkursy ofert/.

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 17.04.2020r., do godz. 09.00.

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, 17.04.2020r.,  godz. 09.30.

6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia.

7.Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 8.Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Komendant

 

płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

Pliki do pobrania:

  1. ogloszenie o konkursie M 1 13 2010
  2. SWKO M 1 13 2010
  3. zalacznik nr 1 - Formularz oferty M 1 13 2020
  4. Zalacznik nr 2 - wzór umowy M 1 13 2020
  5. Ogłoszenie Wyników
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2020-04-10, :12:25:46

Czas modyfikacji: 2020-04-21, :14:39:29

Ilość odsłon: 538