Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w O.Urologii i Poradni Urologicznej M/2/13/2020

termin składania ofert:

20.05.2020.

Pliki

                                                                                                                 Szczecin, 20.05.2020r.     Znak sprawy: M/2/13/2020

 

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU

KONKURSU OFERT

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Urologii i Poradni urologicznej, udzielanie konsultacji w zakresie urologii pacjentom innych oddziałów i Izby Przyjęć, sporządzanie orzeczeń na rzecz RWKL, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Szpital oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza na rzecz pacjentów oddziału urologii w dniach i godzinach ustalonych wewnętrznie przez koordynatora oddziału i wykonanie niezbędnych badań diagnostyczno-terapeutycznych pacjentom  oddziału.

 

W związku z tym, że do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta konkurs zostaje unieważniony.

      

 

Komendant

 płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

Pliki do pobrania:

  1. ogłoszenie M 2 13 2020
  2. SWKO M 2 13 2020
  3. załącznik nr 1 - Formularz oferty M 2 13 2020
  4. załącznik nr 2 -wzór umowy M 2 13 2020
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2020-05-14, :13:12:56

Czas modyfikacji: 2020-06-10, :14:58:54

Ilość odsłon: 599