Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale AiIT, koordynowanie AiIT, koordynowanie Blokami Operacyjnymi M/5/15/2021

termin składania ofert:

22.04.2021.

Pliki

                                         Szczecin, 23.04.2021r.

     Znak sprawy: M/5/15/2021

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę

anestezjologii i intensywnej terapii

Oferta nr 1  –  Marcin Malik

Oferta nr2   –  Karolina Skwira

Oferta nr 3  - Magdalena Burszewska

Oferta nr 4  –  Piotr Kornak

Oferta nr 5 - Monika Mazurek

Oferta nr 6  –  Jacek Grzesiuk

 Oferta nr 7  –  Zdzisław Małyszka

   
     

Zadanie III

                   
                     

Koordynowanie pracą Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w ten sposób aby zapewnić nieprzerwaną ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych

Oferta nr 4  –  Piotr Kornak

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 36 mies.

 

OFERTY DO NEGOCJACJI:

Zadanie IV

Pełnienie obowiązków nieetatowego Koordynatora Bloków Operacyjnych

Zadanie do negocjacji ponieważ oferta  przekracza wartość jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Oferta nr 4  –  Piotr Kornak

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie II

                   

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

 

Zadanie II zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Komendant 

       płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

Pliki do pobrania:

  1. ogłoszenie o konkursie M 5 15 2021
  2. SWKO M 5 15 2021
  3. załącznik nr 1 - Formularz oferty M 5 15 2021
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2021-04-16, :13:42:30

Czas modyfikacji: 2021-04-26, :10:16:58

Ilość odsłon: 486