Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Chorób Wewnętrznych, Poradni Reumatologicznej, pełnienie dyżurów w Izbie Przyjęć i Oddziałach, koordynowanie – znak sprawy M/23/18/20

termin składania ofert:

28.10.2022.

Pliki

 

 

                                            Szczecin, 31.10.2022r.

Marketing.5330.3.6.2022

Znak sprawy: M/23/18/2022

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu  anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz koordynowanie pracą Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w ten sposób aby zapewnić nieprzerwaną ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych

 Oferta nr 5 – Piotr Kornak

 Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu  anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych

 Oferta nr 2 – Monika Mazurek

Oferta nr 3 – Marcin Malik

Oferta nr 4 – Zdzisław Małyszka

Oferta nr 6 – Karolina Skwira

Oferta nr 7 – Magdalena Burszewska

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych, udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala, udzielanie konsultacji w zakresie chorób wewnętrznych na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez  Udzielającego Zamówienia oraz koordynowanie pracą oddziału wraz z nadzorowaniem prawidłowego funkcjonowania Poradni diabetologicznej, gastroenterologii, reumatologii, chorób płuc oraz Pracowni endoskopowej

 Oferta nr 8 – Anna Chamuła

 Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala, udzielanie konsultacji w zakresie chorób wewnętrznych na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez  Udzielającego Zamówienia

 Oferta nr 1 – Katarzyna Blicharska-Czubara

 Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Reumatologicznej oraz udzielanie konsultacji  na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia

 Oferta nr 1 – Katarzyna Blicharska-Czubara

 Zadanie VI

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy oraz pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć oraz Oddziałach Szpitalnych

 Oferta nr 1 – Katarzyna Blicharska-Czubara

Oferta nr 8 – Anna Chamuła

 Zadanie VII

Koordynowanie i pełnienie nadzoru nad pracą lekarzy w Izbie Przyjęć, w ten sposób aby zapewnić nieprzerwaną ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych 

 Oferta nr 8 – Anna Chamuła

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Komendant

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


1. Ogłoszenie o Konkursie M 23/18/2022

2. SWKO M 23/18/2022.

3. Załącznik nr. 1 - Formularz oferty do Konkursu M 23/18/2022.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-10-20, :14:06:34

Czas modyfikacji: 2022-11-14, :16:35:02

Ilość odsłon: 344