Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale endokrynologii i Izbie Przyjęć M/11/12/2019

termin składania ofert:

27.08.2019.

Pliki

                          Szczecin, 30.08.2019r.

        Znak sprawy: M/11/12/2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Endokrynologii i Poradni Endokrynologicznej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach, sporządzanie orzeczeń na rzecz innych podmiotów wskazanych przez Szpital

Oferta nr 1 – dr n. med. Agnieszka Kaźmierczyk-Puchalska

 

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć oraz pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Izbie Przyjęć

 

 

W związku z tym, że na zadanie II nie wpłynęła żadna oferta zadanie zostało unieważnione.

 

                                                                      KOMENDANT

                                                                                 płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO  

 

Pliki do pobrania:

  1. ogloszenie o konkursie M 11 12 2019
  2. SWKO M 11 12 2019
  3. zalacznik nr 1 - Formularz oferty M 11 12 2019
  4. zalacznik nr 2 - wzor umowy
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2019-08-09, :15:35:18

Czas modyfikacji: 2019-08-30, :15:59:36

Ilość odsłon: 611